Ajoneuvovero Suomessa

Ajoneuvovero jakaantuu perusveroon ja käyttövoimaveroon (dieselvero). 

Ajoneuvovero määräytyy päiväkohtaisesti. Ajoneuvovero maksuunpannaan 12 kuukaudelta etukäteen. 

Henkilö- ja pakettiauton ajoneuvovero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella, mikäli auton päästötiedot ovat käytettävissä. Mikäli tietoja ei ole käytettävissä, ajoneuvovero määräytyy auton kokonaismassan perusteella.

Perusvero määräytyy päästöjen perusteella niiden henkilöautojen osalta, joiden kokonaismassa on enintään 2 500 kg ja jotka on otettu käyttöön 1.1.2001 tai sen jälkeen.

Ajoneuvovero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (grammaa kilometrillä), jotka vastaavat auton yhdistetyn kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta (litraa sadalla kilometrillä). Perusvero vaihtelee päästöstä riippuen välillä 43 - 606 euroa.

Ajoneuvon perusvero vuonna 2015

Alin veron määrä on 43 euroa vuodessa. Alinta veron määrää sovelletaan, kun ajoneuvon hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometrillä.

Ylin veron määrä on 606 euroa vuodessa, jota sovellettaisiin, kun ajoneuvon hiilidioksidipäästö on 400 grammaa kilometrillä tai enemmän. 

Esimerkkejä hiilidioksidipäästöihin pohjautuvasta perusverosta vuonna 2015

Ajoneuvon hiilidioksidipäästöjen
määrä g/km

Veron määrä senttiä/päivä Veron määrä euroa/365 päivää

0                                                               11,8                                     43,070

70                                                             18,30                                   66,795

80                                                             19,80                                   72,270

90                                                             21,14                                   78,110

100                                                           23,3                                     85,045

110                                                           25,5                                     93,075

120                                                           27,9                                     101,835

130                                                           30,6                                     111,690

140                                                           33,6                                     122,640

150                                                           36,9                                     134,685

160                                                           40,5                                     147,825

170                                                           44,5                                     162,425

180                                                           48,8                                     178,120

190                                                           53,5                                     195,275

200                                                           58,6                                     213,890

210                                                           63,9                                     233,235

220                                                           69,6                                     254,040

230                                                           75,5                                     275,575

240                                                           81,6                                     297,840

250                                                           88,0                                     321,200

300                                                           119,9                                   437,635

350                                                           147,1                                   536,915

400 tai enemmän                                      166,1                                   606,265

 

Perusvero auton kokonaismassan perusteella 2015

Ajoneuvon kokonaismassa kilogrammaa Veron määrä senttiä/päivä Veron määrä euroa/365 päivää 

enintään 1 300                                          34,5                                     125,93

1 301—1 400                                           37,5                                     136,88

1 401—1 500                                           40,7                                     148,56

1 501—1 600                                           44,1                                     160,97

1 601—1 700                                           47,7                                     174,11

1 701—1 800                                           51,5                                     187,98

1 801—1 900                                           55,5                                     202,58

1 901—2 000                                           59,7                                     217,91

2 001—2 100                                           64,1                                     233,97

2 101—2 200                                           68,7                                     250,76

2 201—2 300                                           73,5                                     268,28

2 301—2 400                                           78,5                                     286,53

2 401—2 500                                           83,7                                     305,51

2 501—2 600                                           89,1                                     325,22

2 601—2 700                                           94,7                                     345,66

2 701—2 800                                           100,5                                   366,83

2 801—2 900                                           106,5                                   388,73

2 901—3 000                                           112,7                                   411,36

3 001—3 100                                           119,1                                   434,72

3 101—3 200                                           125,7                                   458,81

3 201—3 300                                           132,5                                   483,63

3 301—3 400                                           139,5                                   509,18

3 401 tai enemmän                                   146,7                                   535,46

Pakettiauto

Myös pakettiautojen ajoneuvovero määräytyy päästöjen perusteella, mikäli pakettiauto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1.1.2008 tai sen jälkeen. Muissa tapauksissa vero määrätään ajoneuvon kokonaismassan perusteella saman verotaulukon mukaan kuin henkilöautoilla.

Kokonaismassalla tarkoitetaan auton omaa massaa lisättynä kantavuudella.

Kuka maksaa veron?

Verovelvollinen on aina auton haltijaksi merkitty henkilö. Omistaja ei ole tällöin verovelvollinen edes toissijaisesti. Mikäli autolla ei ole rekisteriin merkittyä haltijaa, omistaja on verovelvollinen.

Jos autolla on useampi kuin yksi omistaja tai haltija, nämä ovat yhteisvastuussa veron maksamisesta.

Verokausi on 12 kuukautta ja se alkaa omistaja- tai haltijatiedon rekisteröinnistä. Kun auto poistetaan liikennekäytöstä, rekisteristä tai auton omistajatieto muuttuu rekisterissä, päättyy verokausi ja mahdollisesti liikaa maksettu ajoneuvovero palautetaan.

Ajoneuvovero on mahdollista maksaa yhden erän sijasta myös kahdessa tai neljässä erässä. Useammassa erässä maksettavasta verosta on maksettava kunkin maksun yhteydessä kolmen euron maksutapalisä. Ajoneuvoveron eräisyyttä voi vaihtaa joko soittamalla ajoneuvoveroneuvontaan tai kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun. Maksutapaa on mahdollista vaihtaa kerran verokaudessa.

Maksuunpantavan ajoneuvoveron vähimmäismäärä on 10 euroa.  Veroa palautetaan, jos palautettava määrä on viisi euroa tai sen yli. Alle viiden euron palautus voidaan siirtää seuraavan maksuunpanon hyvitykseksi.

Käytetyn auton myyntipäivän verosta vastaa myyjä. Ostajan verovelvollisuus alkaa ostopäivää seuraavasta päivästä lukien.

Jos auto ensirekisteröidään suoraan ostajan nimiin tai uudelleen rekisteröidään, verovelvollisuus alkaa jo rekisteröintipäivänä. Käytetyn auton ostajan on hyvä tietää, että auton aikaisemman haltijan tai omistajan erääntynyt ajoneuvovero aiheuttaa käyttökiellon. Myöskään auton määräaikaiskatsastusta ei hyväksytä, mikäli ajoneuvovero on maksamatta. 

Käytä viitenumeroa

Veron maksun yhteydessä on käytettävä sen verolipun viitenumeroa, jolle suoritus on tarkoitettu.

Jos vero on suoritettu käyttäen puutteellisia tai virheellisiä maksutietoja, suoritusta ei kohdisteta kyseisen veron maksuksi ilman erillistä pyyntöä. Väärillä tai virheellisillä maksutiedoilla maksettu vero jää maksamaton tilaan ja ajoneuvo joutuu käyttökieltoon.

Liikennekäytöstäpoisto

Ajoneuvon haltija tai omistaja voi tehdä ilmoituksen, että auto poistetaan liikennekäytöstä. Ajoneuvoveron maksuvelvollisuus päättyy poistopäivänä.

Sähköinen ilmoitus liikennekäytöstä poistosta voidaan tehdä vain autoille, koska muiden ajoneuvoluokkien osalta rekisterikilvet on poiston yhteydessä palautettava. Rekisteri-ilmoitus liikennekäytöstä poistosta voidaan tehdä joko katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä, jossa ajoneuvo on vakuutettu. Henkilöasiakkaat voivat tehdä ilmoituksen auton liikennekäytöstä poistosta myös sähköisessä palvelussa. Tämä edellyttää, että autolla ei ole liikennekäytöstä poiston tekemistä estäviä rekisterimerkintöjä.

Esimerkiksi harraste- ja ammattiautoilijat sekä ns. kesäautojen omistajat voivat hyödyntää liikennekäytöstäpoiston mahdollisuutta.

Vapautus perusverosta

Henkilö, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa, saa ajoneuvoveron perusverosta vapautuksen. Myös henkilö, joka kuljettaa vammaista voi saada vapautuksen, jos hän kuljettaa henkilöä, jolla on vammaisen pysäköintilupa.

Ajoneuvoveron perusverosta voi saada vapautuksen lisäksi henkilö, jolle on myönnetty palautusta autoverosta henkilön oman tai perheenjäsen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan perusteella.

Käyttövoimavero

Ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä, määrätään käyttövoimaveroa. Käyttövoimaveron määrä ei perustu päästöihin.

Henkilöautojen käyttövoimaveron määrä vaihtelee käyttövoiman perusteella seuraavasti:

Käyttövoima Snt/pv/100 kg
Diesel 5,5
Sähkö 1,5
Sähkö ja moottoribensiini 0,5
Sähkö ja dieselöljy 4,9
Metaanipolttoaine 3,1

Muutoksen myötä myös kaasukäyttöiset pakettiautot tulevat käyttövoimaveron piiriin (0,9 snt/pv/100 kg).

Käyttövoimaveron määrä päivää kohden on jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilolta:

ajoneuvo

senttiä
henkilöautosta ja monikäyttöautosta (diesel-autot)

5,5

pakettiautosta, matkailuautosta tai huoltoautosta

0,9

kaksiakselisesta kuorma-autosta:

 

- 12 000 kg saakka

0,6
- ja sen ylittävältä osin 1,3
kolmeakselisesta kuorma-autosta 0,8

neliakselisesta kuorma-autosta

0,7
viisi- ja useampiakselisesta kuorma-autosta 0,6

puoliperävaunun vetoautosta, jossa on:

 
- kaksi akselia 2,2
- kolme akselia 1,3
- neljä akselia 1,2

- viisi tai useampi akseli

1,0
varsinaisen perävaunun vetoautosta, jossa on:  

- kaksi akselia

2,1
- kolme akselia 1,4
- neljä akselia 1,3
- viisi tai usempi akseli 1,2

Ajoneuvoverosta vapaat

Ajoneuvoverosta vapaita ovat diplomaattiautot (C- ja CD-tunnus), EY toimielimen omistamat ja hallitsemat autot, museoautot, pelastus- ja sairasautot, linja-autot, puolustusvoiman ajoneuvot, vientirekisterissä olevat autot, tilapäisesti Suomessa käytettävät autot, auto, jossa on koenumerokilvet, puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävät autot ja valtion käyttämät autot. 

Maksamaton ajoneuvovero merkitsee käyttökieltoa

Auto on käyttökiellossa, jos ajoneuvoveroa ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä.  Auton määräaikaiskatsastusta ei myöskään hyväksytä, jos veroa on maksamatta. Autokohtaisen käyttökiellon aiheuttaa myös auton edellisten omistajan maksamattomat ajoneuvoverot.

Poliisi-, rajavartio-, ja tulliviranomaiset valvovat, että liikenteessä ei käytetä autoa, josta on erääntynyttä veroa maksamatta.

(Teksti päivitetty 29.12.2014, kuva Istockphoto)
Lisätietoa aiheesta jäsenille
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Sähköposti: Salasana:
Lisätietoa aiheesta yritysjäsenille
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Huomaathan, että yritysjäsenille suunnattuihin osioihin voivat kirjautua vain yritysjäsenet, eivät henkilöjäsenet.

Sähköposti: Salasana:

Taloustaito Yritys: Autoilun verotus

Tulosta