Autovero Suomessa

Autoveroa on suoritettava henkilöautosta, pakettiautosta ja moottoripyörästä. Autoveron perusteella ei peritä arvonlisäveroa.

Autoverotuksen pääsääntönä on, että Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön tulee käyttää Suomessa rekisteröityä ja verotettua ajoneuvoa.

Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö voi käyttää Suomessa väliaikaisesti veroja suorittamatta muussa maassa rekisteröityä ajoneuvoa. Tällaisia tilanteita ovat oikeus käyttää ajoneuvoa ns. turistiautona sekä ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon käyttö yritystoiminnassa.

Turistiautona ajoneuvoa saa käyttää enintään kuuden kuukauden keskeytymättömänä tai keskeytyvänä määräaikana kahdentoista kuukauden ajanjaksona.

Vakinainen asuinpaikka on paikka, jossa henkilö asuu henkilökohtaisten, ammatillisten ja muiden siteidensä mukaan arvioituna vähintään 185 päivää kalenterivuodessa. Mikäli henkilö oleskelee kahdessa tai useammassa valtiossa, hänen vakinaisena asuinpaikkana pidetään sitä paikkaa, jonne hän palaa henkilökohtaisten syiden vuoksi säännöllisesti.

Arvioinnissa otetaan huomioon myös työskentelyn luonne ja pysyvyys muussa maassa sekä muut olosuhteet. Tullipiiri voi antaa enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan päätöksen siitä, missä valtiossa henkilön asuinpaikan katsotaan sijaitsevan.

Autoveron määrä

Autovero määrätään auton yleisen kuluttajahinnan perusteella. Veroprosentin suuruus perustuu autoissa pääsäännön mukaan auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (g/km), jotka vastaavat auton yhdistetyn kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta (l/100 km).

Veroprosentin suuruus muuttuu päästömäärän mukaan siten, että se nousee hiilidioksidipäästöjen suurentuessa.

Autoverolle on määrätty enimmäis- ja vähimmäisprosentit. Autoveron osuus auton kuluttajahinnasta on vähintään 5 ja enintään 50 prosenttia. Esimerkiksi yksinomaan sähkövoimalla käyvien autojen veroprosentti on 5.

Pakettiautoilla verotaulukon mukaan määräytyvästä veroprosentista tehdään kuitenkin vähennys, joka vaihtelee 9,8 - 21,7 prosentin välillä. Vähennyksen tekeminen edellyttää, että pakettiauto kuuluu mm. N1-luokkaan, siinä on yksi penkkirivi ja auton kokonaismassa on yli 2 500 kg. Vähennyksestä huolimatta veron määrä on kuitenkin vähintään 5 prosenttia.

Esimerkkejä autoveron määrästä hiilidioksidipäästöjen perusteella:

Auton CO2 -päästöt (g/km) Veroprosentti
90 14,9
120 20,1
140 23,8
150 25,8
170 29,7
200 35,1
230 39,8

Laissa olevasta verotaulukosta selviää autoveroprosentti, kun auton kokonaismassa ja käyttövoima on tiedossa. Verotaulukon mukaan esimerkiksi 1 600 kilogrammaa painavan dieselhenkilöauton päästöiksi katsotaan 128 grammaa kilometrillä, jolloin sen veroprosentti on 21,5. Kokonaismassalla tarkoitetaan auton omamassaa lisättynä kantavuudella.Kaikkien autojen osalta veroprosenttia ei määrätä päästöjen perusteella, koska autojen hiilidioksidipäästöjen taso ei ole tiedossa. Yleensä ennen vuotta 2001 käyttöönotettujen henkilöautojen autovero määrätään auton kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella.

Uutena tai käytettynä tuotavan moottoripyörän autovero määräytyy moottorin iskutilavuuden mukaan seuraavasti:

enintään 130 cm3 9,8 %
131–255 cm3 12,2 %
256–355 cm3

15,9 %

356–505 cm3 19,5 %
506–755 cm3 22,0 %
756 cm3 tai enemmän 24,4 %

Sähkökäyttöisen mopon tai moottoripyörän vero on 12,2 % verotusarvosta.

Autovero on maksettava uudelleen mikäli 50 % tai enemmän ajoneuvon osista on vaihdettu.

Invaliditeetin perusteella alennusta autoverosta

Autoveroa palautetaan invaliditeetin perusteella, mikäli henkilöllä on liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste vähintään 80 prosenttia ja auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöön.

Autoveron palautusta voi saada myös henkilö, jonka invaliditeetti on vähintään 40 prosenttia, jos auto on tarpeellinen hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi. 

(Teksti on päivitetty 27.12.2014)
Lisätietoa aiheesta jäsenille
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Sähköposti: Salasana:
Lisätietoa aiheesta yritysjäsenille
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Huomaathan, että yritysjäsenille suunnattuihin osioihin voivat kirjautua vain yritysjäsenet, eivät henkilöjäsenet.

Sähköposti: Salasana:

Taloustaito Yritys: Autoilun verotus

Tulosta