Myyntivoitto eli luovutusvoitto

Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy, jos kiinteistö, arvopaperit, kuten asunto-osakkeet ja pörssiosakkeet, tai muun irtain omaisuus myydään tai vaihdetaan korkeammalla hinnalla kuin millä se on aikoinaan hankittu. Myynnissä tai vaihdossa voidaan käyttää rahan ohella myös jotain muuta vastiketta.

Myyntivoittoa kutsutaan myös luovutusvoitoksi.Luovutusvoitosta maksetaan joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta veroa 30 prosenttia, 30 000 euroa ylittävältä osalta 33 prosenttia. 

Myyntivoiton laskeminen

Myyntivoitto voidaan laskea kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

1. Ensimmäisessä vaihtoehdossa luovutushinnasta vähennetään hankintameno sekä voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Hankintameno tarkoittaa yleensä maksettua kauppahintaa ja muita oston yhteydessä maksettuja kuluja. Tyypillisiä voiton hankkimisesta aiheutuneita menoja ovat esim. sijoitusrahaston lunastuksesta peritty korvaus, kiinteistönvälittäjälle maksettu myyntipalkkio ja myyntiä varten hankituista asiakirjoista aiheutuneet menot.

2. Luovutusvoitto voidaan aina laskea myös vähentämällä luovutushinnasta hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta, jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta, ja 20 prosenttia, jos omistusaika on alle 10 vuotta. Hankintameno-olettaman lisäksi luovutushinnasta ei saa vähentää mitään muuta.

(Päivitetty 30.12.2014, Kuva: FutureImageBank)
Lisätietoa aiheesta jäsenille
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Sähköposti: Salasana:

Luovutusvoitto, tappiot ja osakkeen ja muun arvopaperin myynti Sijoitusten verotuksen tietopaketissa 

Luovutusvoitto

Tappiot

Osakkeen ja muun arvopaperin myynti

Tulosta