Perintöverolaskuri 1.1.2013 alkaen

Perintöverolaskuri

Perintöosa (euroa)


Perintöverolaskuri kertoo perinnöstä maksettavan veron euromäärän perinnön arvon perusteella laskettuna. 

Perintöverotuksessa verovelvolliset on jaettu kahteen veroluokkaan. Laskuri näyttää veron määrän kussakin veroluokassa erikseen. 

Veroluokkien selitykset:

I  Perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen, perinnönjättäjän kihlakumppani tai avopuoliso (perintökaaren 8 luvun mukaisen avustuksen määrään asti) 
II  Muut perinnönjättäjän sukulaiset ja vieraat 

I veroluokka 

Verotettavan 
omaisuuden
arvo, €
Vero alarajan
kohdalla, €
Vero alarajan
ylimenevästä
osasta, %
20 000 100 7
40 000 1 500 10
60 000 3 500 13
200 000 21 700 16
1 000 000 149 700 19

 II veroluokka 

Verotettavan 
omaisuuden
arvo, €
Vero alarajan
kohdalla, €
Vero alarajan
ylimenevästä
osasta, %
20 000 100 20
40 000 4 100 26
60 000 9 300 32
1 000 000 310 100 35

Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä veronalaisesta perintöosuudesta 60 000 euron puolisovähennyksen.

Suoraan alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa tehdä 40 000 euron alaikäisyysvähennyksen, jos hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää.

Tulosta