Arvonlisävero

Arvonlisävero eli alv on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden kulutukseen. Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 prosenttia. Arvonlisäverokannat nousivat Suomessa prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen.

24 % Yleinen verokanta
14 % Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut ja eläinten rehut 
(ei eläimet, juomavesi, alkoholijuomat ja tupakka)
10 % Henkilökuljetukset 
Kirjat 
Liikuntapalvelut
Lääkkeet 
Majoituspalvelut 
Pääsyliput kulttuuri-, sirkus- ja urheilutapahtumiin, elokuviin ja huvipuistoihin
Yleisradion valtion televisio- ja radiorahastosta saama määräraha 
Vähintään kuukaudeksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myynnit
0 % Vienti 
Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset
Yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien myynti
Kansainvälisessä liikenteessä käytettävien vesialusten ja kansainvälistä liikennettä harjoittavan yhtiön ilma-alusten myynti
Vapautus Sairaanhoito, lääkärinhoito, hammashoito
Sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut
Koulu- ja yliopisto-opetus, ammattikoulutus
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut (ei kuitenkaan tallelokeroiden vuokraus ja neuvontapalvelut)
Arpajaiset ja rahapelit, 
Esiintyvien taiteilijoiden palkkiot
Kiinteistöjen sekä rakennusmaan myynti
Julkiset hautauspalvelut

Arvonlisävero on käytetyin kulutusvero

Arvonlisävero on käytössä yli 160 maassa, joiden joukossa ovat lähes kaikki OECD-maat ja myös tärkeimmät OECD:n ulkopuoliset maat, kuten Kiina, Venäjä ja Brasilia. OECD-maista Yhdysvallat on ainoa maa, jossa ei ole käytössä arvonlisäveroa. Suomessa arvonlisäverotus tuli voimaan 1.6.1994. 

EU-maiden kulutusverotus on viimeisten vuosikymmenten aikana lähentynyt toisiaan huomattavasti. EU-tasolla harmonisoidaan arvonlisäverokantoja, mutta suurin osa lähentymisestä on saavutettu kuitenkin uusien maiden EU:hun liittymisen kautta. 

Viime aikoina eri maiden arvonlisäverokannat ovat muuttuneet kansainvälisen talouskriisin vuoksi poikkeuksellisen paljon. Osa maista on paikannut julkisen talouden alijäämää korottamalla arvonlisäverotusta, kun taas osa maista on elvyttänyt talouttaan alentamalla väliaikaisesti arvonlisäverokantojaan. Suurimmat arvonlisäverokantojen korotukset ovat olleet toistaiseksi Romaniassa, Unkarissa ja Espanjassa.  Lisätietoa kulutusveroselvityksestä (2015)

Suomen yleinen arvonlisäverokanta on kansainvälisessä vertailussa korkeahko. Vuonna 2015 EU-maiden keskimääräinen yleinen arvonlisäverokanta on 21,6 prosenttia, kun se vuonna 2008 oli vielä 19,5 prosenttia. Samana vuonna se oli OECD-maissa 16,9 prosenttia. Arvonlisävero tuotti vuonna 2014 Suomen valtiolle 18,8 mrd. euroa. 

Arvonlisäverokannat v. 2015 eräissä maissa (pdf-kuva)

Arvonlisäveroprosentit EU-maissa ja eräissä muissa maissa

Maa   Yleinen
verokanta 
Alennettu
verokanta 
Erityinen
alennettu
verokanta
”Parking
rate” 
Nollaverokanta (on käytössä)
Alankomaat 21 6 - - x
Australia 10 x
Belgia 21 6 / 12 - 12 x
Britannia 20 5 - - x
Bulgaria 20 9  -  - x
Espanja 21 10 4 - x
Intia* 12,5 - 16 1 - 5,5  - x
Irlanti 23 9 / 13,5 4,8 13,5 x
Islanti 24 12 x
Italia 22 10 4 x
Itävalta 20 10 - 12 x
Japani** 8  - x
Kanada*** 5  -  - x
Kiina**** 17 6 / 13  3 / 5 x
Kreikka 23 6,5 / 13 - - x
Kroatia 25 5 / 13  - x
Kypros 19 5 / 9 - - x
Latvia 21 12 - - x
Liettua 21 5 / 9 - - x
Luxemburg 17 8 3 14 x
Malta 18 5 / 7 - - x
Norja 25 8 / 15 x
Portugali 23 6 / 13 - 13 x
Puola 23 5 / 8 - - x
Ranska 20 5,5 / 10 2,1 x
Romania 24 5 / 9  -  - x
Ruotsi 25 6 / 12 - - x
Saksa 19 7 - - x
Slovakia 20 10 - - x
Slovenia 22 9,5 - - x
Suomi 24 10 / 14 - - x
Sveitsi 8 2,5 / 3,8 x
Tanska 25 - - - x
Tsekki 21 10 / 15 - - x
Unkari 27 5 / 18 - - x
Venäjä 18 10 - - x
Viro 20 9 - - x
 
* Arvonlisäveroa sovelletaan osavaltioiden väliseen myyntiin. Kansainväliseen kauppaan sovelletaan liittovaltion myyntiveroa. Palveluiden myynnillä on oma välillinen 12,36 prosentin vero. Intiassa on käytössä myös korotettu 20 %:n alv-kanta mm. eräille polttoaineille ja alkoholille.
** Yleinen arvonlisäverokanta nostettiin Japanissa 5 prosentista 8 prosenttiin huhtikuussa 2014.
*** (Goods and Services Tax) Yleisen verokannan lisäksi lähes kaikki provinssit asettavat oman arvonlisäveron ja tietyillä maakunnilla on vielä sen päälle omia arvonlisäverojaan.
**** Yleisen alv-kannan lisäksi Kiinassa on käytössä 11 prosentin kanta kuljetuspalveluille sekä pilotointivaiheessa oleva 6 prosentin kanta mm. T&K-, tietoliikenne- ja kulttuuripalveluille. Alv:n ohella Kiinassa on kaksi muuta välillistä veroa: tietyille erityistuotteille (mm. tupakka ja eräät ylellisyystuotteet) asetettu kulutusvero ja lähinnä yrityspalvelujen myynnille suunnattu kulutusvero. 

Lähde: KPMG, IBFD, Euroopan komissio; ALV-kannat EU:ssa -julkaisu komission sivuilla (pdf).
 
Päivitetty 15.5.2015 
Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Leena Savolainen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi