Kiinteistövero

Kiinteistön omistaja maksaa vuosittain kunnalle kiinteistöveroa kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistön verotusarvo määrätään erikseen rakennuksen ja maapohjan osalta. Tonttia, eli maapohjaa, verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, ja vakituisia asuinrakennuksia oman veroprosentin mukaan. Kiinteistöveroa ei makseta metsästä eikä maatalousmaista. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kunnat päättävät vuosittaiset kiinteistöveroprosenttinsa seuraavien vuodesta 2010 lähtien voimassaolevien vaihteluvälien sisällä: 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 - 1,35
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32 - 0,75
Muiden asuinrakennusten veroprosentti, (esim. kesämökki) 0,60 - 1,35
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 - 1,35
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti* 1,50 - 3,00
Voimalaitosten veroprosentti 0,60 - 2,85

* Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on 14 pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kunnassa vähintään kunnassa sovellettava yleinen veroprosentti + 1,5 prosenttiyksikköä (vuodesta 2014 alkaen), enintään kuitenkin 3,00 prosenttia. Muualla rakentamattomalle rakennuspaikalle voidaan soveltaa myös yleistä kiinteistöveroprosenttia.


Kiinteistöjen verotusarvoilla painotetut keskimääräiset kiinteistöveroprosentit 2005 - 2014

Muu
asuinrakennus
0,84 0,86 0,87 0,88 0,89 0,98 0,99 1,00 1,03 1,05
 

2005

2006

2007

2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yleinen 0,73 0,74 0,75 0,74 0,74 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94
Vakituinen
asuinrakennus
0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 0,38 0,39 0,40 0,41 0,43

Lähde: Kuntaliitto

Päivitetty 17.1.2014 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Leena Savolainen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi