Yhteisöverotus

Yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan vuoden 2014 alusta lähtien.

Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöiden lisäksi osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Asunto-osakeyhtiöille ei yleensä muodostu verotettavaa tuloa.

Suomessa yhteisöveroprosentti laski vuonna 2012 1,5 prosenttiyksiköllä 24,5 prosenttiin ja vuoden 2014 alussa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Veroprosentin laskemisella pyritään turvaamaan yritysverotuksen kansainvälistä kilpailukykyä, sillä yritysveroprosentteja on kevennetty monissa maissa viime vuosina. 

Yhteisöverokannat Suomessa sekä keskimäärin EU:ssa ja OECD:ssä (pdf-kuva)
Maksuunpannut yhteisöverot suhteessa BKT:een Suomessa (pdf-kuva)

Euroopan yritysveroprosentit kartalla

Kartasta ilmenee nimellinen yritysveroprosentti eri Euroopan maissa vuonna 2015. Väri on sitä tummempi, mitä suurempi on veroprosentti. 

Lähteet: IBFD, KPMG

Yritysveroprosentit EU-maissa

EU:n yhteisöveroprosentit vuonna 2015 (pdf-kuva)

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Alankomaat 29,6 25,5 25,5 25,5 25,5 25 25 25 25 25
Belgia 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99
Bulgaria 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Espanja 35 32,5 30 30 30 30 30 30 30 28
Irlanti 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

12,5

Britannia 30 30 28 28 28 26 24 23 21 20
Italia 37,25 37,25 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4
Itävalta 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Kreikka 29 25 25 25 24 20 20 26 26 26
Kroatia 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Kypros 10 10 10 10 10 10 10 12,5 12,5 12,5
Latvia 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Liettua 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15
Luxemburg 29,63 29,63 29,63 28,59 28,59 28,8 28,8 29,22 29,22 29,22
Malta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Portugali 27,5 25 25 25 25 25 25 25 23 21
Puola 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ranska 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33
Ruotsi 28 28 28 26,3 26,3 26,3 26,3 22 22 22
Romania 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Saksa 38,34 38,36 29,51 29,44 29,41 29,37 29,48 29,55 29,58 29,65
Slovakia 19 19 19 19 19 19 19 23 22 22
Slovenia 25 23 22 21 20 20 18 17 17 17
SUOMI 26 26 26 26 26 26 24,5 24,5 20 20
Tanska 28 28 25 25 25 25 25 25 24,5 23,5
Tšekki 24 24 21 20 19 19 19 19 19 19
Unkari 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19
Viro 23 22 21 21 21 21 21 21 21 20
EU28-maiden keskiarvo, aritmeettinen 24,83 24,07 23,10 23,11 22,93 22,70 22,51 22,75 22,39 21,87

Lähde: KPMG

Päivitetty 7.5.2015

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Leena Savolainen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi