Veroilmoitus

Vuotta 2014 koskevan veroilmoituksen määräajat

Vuotta 2014 koskevat verotustiedot tulivat julkisiksi 2.11.2015.

Veronpalautukset vuodelta 2014 maksetaan pankkitileille 3.12.2015. Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallintoon, palautus maksetaan 9.12.2015 alkaen maksuosoituksena Pohjola Pankin välityksellä.

Jäännösveron ensimmäisen erän maksupäivä on 1.12.2015. Toisen erän eräpäivä on
2.2.2016.

*****

Verohallinto lähetti kaikille henkilöasiakkaille esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuun 2015 aikana. Ilmoituksen palautuspäivämäärä oli 7.5. tai 13.5.2015 sen mukaan, mitä ilmoitukseen oli merkitty.

Veroilmoitusta ei tarvinnut palauttaa, jos siinä olevat tiedot olivat oikein eikä ilmoitukseen ollut lisättävää. 

esitäytetty veroilmoitus 2014

Huom! neuvoja Rautaruukin osakkeenomistajille 

Maatalouden harjoittajat ja alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliset metsätalouden harjoittajat ja verotusyhtymät antoivat maataloutta ja metsätaloutta koskevat veroilmoitukset 2.3.2015 mennessä.

maatalouden ohjeet 2014
metsätalouden ohjeet 2014

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat antoivat esitäytetyn veroilmoituksen pääsääntöisesti 2.4.2015. Elinkeinoyhtymät antoivat veroilmoituksen 2.4.2015.

liikkeen- ja ammatinharjoittajan ohjeet 2014

Osakeyhtiön veroilmoitus annetaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden päättymisestä.

osakeyhtiön ohjeet 2014

Tulosta