Veroilmoitus

Vuotta 2015 koskevien veroilmoitusten määräjat

Esitäytetty veroilmoitus

VeroilmoitusVerohallinto lähettää kaikille henkilöasiakkaille esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuun aikana. Se palautetaan 4.5. tai 13.5.2016 sen mukaan kuin kunkin asiakkaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty. Esitäytettyä veroilmoitusta ei palauteta, jos veroilmoituksen tiedot ovat oikein.

Jos henkilöllä on ilmoitettavia tuloja tai varallisuutta vuonna 2015, mutta hän ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, on hänen täytettävä veroilmoitus oma-aloitteisesti ja palautettava se 13.5.2016 mennessä.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat antavat elinkeinotoiminnan sekä esitäytetyn veroilmoituksen pääsääntöisesti 4.4.2016. Elinkeinoyhtymät antavat veroilmoituksen 4.4.2016.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitusohjeet

Maa- ja metsätalous

Maatalouden harjoittajat ja alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliset metsätalouden harjoittajat antavat maataloutta tai metsätaloutta koskevat veroilmoitukset 29.2.2016 mennessä.

Maatalouden veroilmoitusohjeet
Metsätalouden veroilmoitusohjeet

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön veroilmoitus annetaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden päättymisestä.

 

*****

Veroilmoitus palautetaan siihen Verohallinnon osoitteeseen, joka on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen. Veroilmoitus voidaan myös jättää muuhun Verohallinnon yksikköön.

Veroilmoitus voidaan antaa myös verohallinnon sähköisten ilmoittamispalvelujen avulla.

Jos puolisoilla tai rekisteröidyillä parisuhdekumppaneilla on veroilmoituksen jättöaika eri aikaan, molempien on annettava veroilmoitus siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin.

Tulosta