Eläkevakuutusmaksut 2023

Vuonna 2023 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,84 prosenttia palkasta sisältäen myös työntekijältä perittävän osuuden. 

TyEL-​vakuutusmaksuissa on eroja eri eläkevakuutusyhtiöissä ja kussakin eläkevakuutusyhtiössä olevien asiakasryhmien osalta. Tilapäisten työnantajien TyEL-​maksu on 26,20 % ja se on kaikissa eläkevakuutusyhtiöissä samansuuruinen. 

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on vuonna 2023 alle 53-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62 vuotta täyttäneillä 25,60 prosenttia. Maksut ovat samat kuin vuonna 2022. 

Työeläkevakuutusmaksut 2023

Työntekijän ikä  Eläkemaksun suuruus
17–52 7,15 %
53–62 8,65 %
täyttänyt 63 7,15 %

Työntekijä maksaa korotettua maksua  53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta sen kuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 63 vuotta. 68-vuotiaille ja sitä vanhemmille ei kartu eläkettä, eivätkä he maksa työeläkevakuutusmaksuja.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.