Luontoisedut

Verotuksessa luontoisedulla tarkoitetaan työnantajan muuna kuin rahana maksamaa korvausta työntekijälle. Edut ovat useimmiten jatkuvia tai säännöllisesti toistuvia.

Verohallinto antaa vuosittain etukäteen päätöksen luontoisetujen laskentaperusteista.

Katso valikosta asuntoedun, autoedun, autotalliedun, puhelinedun, ravintoedun ja täysihoitoedun määrät eri vuosina.

Tulosta