Sairausvakuutusmaksut 2014

Henkilön sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu

Sairaanhoitomaksu vuonna 2014 on 1,32 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,49 prosenttia. 

Palkansaajien sekä yrittäjien päivärahamaksu vuonna 2014 on 0,84 prosenttia palkasta tai työtulosta. Eläke- ja etuustuloista ei peritä päivärahamaksua.

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus vuonna 2014 on 0,13 prosenttia. 

Työnantajan maksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2014 on 2,14 prosenttia palkoista. 

Tulosta