Sairausvakuutusmaksut 2017

Henkilön sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu

Sairausvakuutusmaksun sairaanhoitomaksu vuonna 2017 on 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,45 prosenttia.

Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,58 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 000 euroa. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 000 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia. Tällä hyvitetään pienituloisille kilpailukykysopimuksesta aiheutuvaa maksurasituksen nousua.

Eläke- ja etuustuloista ei peritä päivärahamaksua.

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,06 prosenttia vuonna 2017.

Työnantajan maksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2017 on 1,08 prosenttia palkoista.

(Teksti luotu 18.11.2016)

Tulosta