Valtion tuloveroasteikko 2017

 

Verotettava 
ansiotulo, 
euroa

Vero alarajan 
kohdalla, 
euroa

Vero alarajan ylittävästä 
tulon osasta, 
%

16 900 - 25 300  8,00 6,25
25 300 - 41 200  533,00  17,50
41 200 - 73 100  3 315,50  21,50 
73 100 -  10 174,00  31,50

Palkansaajan vähennykset (työtulovähennys ja muut viran puolesta myönnettävät vähennykset) huomioiden, valtionveroa maksetaan vuonna 2017 käytännössä vasta noin 34 270 euron palkkatuloista.

 

(Teksti luotu 14.12.2016)

Tulosta