Valtion tuloveroasteikko 2019

 

Verotettava 
ansiotulo, 
euroa

Vero alarajan 
kohdalla, 
euroa

Vero alarajan ylittävästä 
tulon osasta, 
%

17 200 - 25 700  8,00 6,00
25 700 - 42 400  518,00  17,25
42 400 - 74 200  3 398,75  21,25 
74 200 -  10 156,25  31,25

Palkansaajan vähennykset (työtulovähennys ja muut viran puolesta myönnettävät vähennykset) huomioiden, valtionveroa maksetaan vuonna 2018 käytännössä vasta noin 35 680 euron palkkatuloista.

(Teksti luotu 14.12.2017)

Tulosta