Valtion tuloveroasteikko 2019

 

Verotettava 
ansiotulo

Vero alarajan 
kohdalla

Vero alarajan ylittävästä 
tulon osasta

17 600 € – 26 400 € 8,00 € 6,00 %
26 400 € – 43 500 € 536,00 € 17,25 %
43 500 € – 76 100 € 3 485,75 € 21,25 %
76 100 € –  10 413,25 € 31,25 %

Palkansaajan vähennykset (työtulovähennys ja muut viran puolesta myönnettävät vähennykset) huomioiden, valtionveroa maksetaan vuonna 2019 käytännössä vasta noin 36 800 euron palkkatuloista.


 Päivitetty 10.1.2020

Tulosta