Veroprosentit 2016

Valtion tuloveroasteikko

Verotettava
ansiotulo,
euroa

Vero alarajan
kohdalla,
euroa

Vero alarajan ylittävästä
tulon osasta,
%

16 700 - 25 000  8,00 6,50 
25 000 - 40 800  547,50  17,50
40 800 - 72 300  3 312,50  21,50 
72 300 -  10 085,00  31,75 

Kun työtulovähennys ja muut viran puolesta myönnettävät vähennykset huomioidaan, valtionveroa maksetaan vuonna 2016 käytännössä vasta noin 32 160 euron palkkatuloista.

Henkilö maksaa kunnallis- ja kirkollisveroa, kun palkkatulot ylittävät keskimäärin 12 700 euroa vuodessa.

Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua menee sen sijaan jo heti ensimmäisestä ansaitusta eurosta.

Kunnallisvero

Kuntien veroprosentit 2016

Pääomatulot

Pääomatulon veroprosentti vuonna 2016 on 30, 30 000 euroa ylittävältä osalta 34.

Yhteisöveroprosentti

Vuonna 2016 yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan.

(Teksti luotu 10.12.2015)

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.