Kesätyö ulkomailla

Myös ulkomailla ansaitsemastasi palkasta menee veroa. Ulkomaantyöskentelyn verotus riippuu siitä, maksaako palkkasi suomalainen vai ulkomainen työnantaja. Tämän jutun ohjeet koskevat enintään kuuden kuukauden pituisen ulkomaantyöskentelyn eli vaikkapa kesätyön verotusta.

Suomalainen työnantaja

Jos kesätyöstä saamasi palkan maksaa suomalainen työnantaja, palkkasi verotetaan yleensä vain Suomessa. Tällöin sinun pitää antaa työnantajalle normaaliin tapaan suomalainen verokortti ennakonpidätystä varten. Muuta ei tarvitse tehdä, sillä tällaisissa tapauksissa työntekovaltiolla ei yleensä ole verotusoikeutta.

Ulkomainen työnantaja

Jos palkkasi maksaa ulkomainen työnantaja, joka on työskentelyvaltiostasi, maksat veroja kyseiseen työskentelymaahan. Palkka on veronalaista myös Suomessa. Tuplaverotuksen voit kuitenkin estää, kun ilmoitat ulkomailla saamistasi tuloista ja maksamistasi veroista veroilmoituksessa, jonka saat Suomessa.

Ulkomailla suomalaisesta verokortista ei ole hyötyäJos tieto ulkomaille maksettavasta verosta tulee vasta Suomen verotuksen päättymisen jälkeen eli jos ehdit maksaa veroja jo myös Suomeen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen Suomen verottajalle. Neuvoja oikaisuvaatimuksen tekemiseen saat verotoimistosta.

Ulkomailla suomalaisesta verokortista ei ole hyötyä. Sinun kannattaakin hankkia mahdollisimman pian paikallisesta verotoimistosta työskentelymaan verokortti ja antaa se työnantajallesi, jotta vältät liian korkeat ennakonpidätykset.

Suomen ja kesätyövaltiosi välillä on todennäköisesti solmittu verosopimus. Joissakin verosopimuksissa on opiskelijoiden ja harjoittelijoiden verotusta koskevia huojennuksia. Opiskeluvaltiossa tehdystä työstä saatu tulo voi olla opiskeluvaltiossa joko kokonaan tai osittain verovapaa. Tämä ei kuitenkaan rajoita Suomessa asuvien opiskelijoiden ja harjoittelijoiden verotusta Suomessa. Lisätietoa tästä löydät Verohallinnon ohjeesta:

Verohallinnon ohje: Opiskelijan ja harjoittelijan verotus kansainvälisissä tilanteissa

Tiedustele paikallisesta verotoimistosta myös, täytyykö sinun antaa työskentelymaahan veroilmoitus ja jos täytyy, niin milloin. Veroilmoituksen jättöaika ei todennäköisesti ole sama kuin Suomessa, eikä välttämättä verovuosikaan.

Veroilmoituslomakkeen voi usein jättää työskentelyvaltion verotoimistoon jo ennen paluuta Suomeen eli heti kun siihen tarvittavat tiedot muun muassa palkasta ja siitä tehdyistä ennakonpidätyksistä ovat olemassa.

Paluu Suomeen

Jos aiot ulkomailta paluusi jälkeen tehdä vielä samana vuonna töitä Suomessa, hanki uusi verokortti loppuvuotta varten. Verokorttia hankkiessasi sinun pitää ilmoittaa verottajalle ulkomailta saamasi palkat ja niistä maksamasi verot sekä työskentelymaasi ja oleskelusi pituus.

Ulkomailta saadut palkkatulot pitää lisätä veroilmoitukseen.Sinun pitää lisätä ulkomailta saamasi palkkatulot ja niistä pidätetyt verot myös vuoden 2018 veroilmoitukseen, jonka saat seuraavan vuoden keväällä.

Jos et vielä veroilmoituksen palauttamiseen mennessä tiedä, kuinka paljon sinun pitää kaikkiaan maksaa ulkomaille veroja, voit täydentää veroilmoitustasi näillä tiedoilla ennen verotuksen valmistumista. Jos sinulla ei ole tuolloin, voit tehdä Suomen verottajalle oikaisuvaatimuksen myöhemmin. Neuvoja vaatimuksen tekemiseen saat verotoimistosta.

Suomalaisen työnantajan velvollisuutena on ilmoittaa maksamansa palkat ja niistä tekemänsä ennakonpidätykset verottajalle. Jos palkanmaksajasi on ollut suomalainen työnantaja, riittääkin yleensä, että tarkistat veroilmoituksen tiedot.

Useimmiten verottaja poistaa kaksinkertaisen verotuksen siten, että ulkomaantulosta Suomessa maksettavasta verosta vähennetään ulkomaille maksettu vero. Esimerkiksi Pohjoismaista saatuun palkkaan sovelletaan kuitenkin ns. progressioehtoista vapautusjärjestelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaantuloa ei veroteta Suomessa, mutta kyseiset tulot vaikuttavat veroprosenttiin, jos teet samana vuonna töitä myös Suomessa. Esimerkiksi Ruotsista saatu palkka nostaa Suomessa verotettavien ansiotulojen veroprosenttia ja siten Suomeen maksamiasi veroja.

Muista myös

  • Huolehdi, että saat ulkomaiselta työnantajaltasi kirjallisen tositteen saamistasi palkoista ja niistä perityistä veroista. Säilytä tosite.
  • Merkitse työskentelyvaltion veroilmoitukseen sellainen osoite Suomessa, josta myöhemmät kirjeet sinut varmasti tavoittavat.
  • Ilmoita Suomessa verotoimistolle, jos ulkomaille maksettava vero muuttuu siitä, mitä olet alun perin Suomeen ilmoittanut.

(Päivitetty 9.5.2018. Kuvat: Tarmo Koivisto) 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.