Opintotuki ja omaisuus sekä verovapaat lahjat

Verovapaat lahjat

Arvokkaista lahjoista maksetaan Suomessa lahjaveroa. Verovapaita lahjoja voi kuitenkin antaa haluamalleen henkilölle yhteensä alle 5 000 euron arvosta joka kolmas vuosi. Jos äiti esimerkiksi lahjoittaa lapselleen 4 999 euroa 31.1.2017, hän voi tehdä seuraavan verovapaan lahjoituksen samalle lapselle 31.1.2020.

Lahjoja voi antaa 4000 euron arvosta joka kolmas vuosi ilman lahjaveroa.Lahjan arvon pitää jäädä ainakin senttiä vaille viiteentuhanteen, sillä jos lahjan arvo on tasan 5 000 euroa, siitä on maksettava lahjaveroa. Kaikki annetut lahjat lasketaan yhteen, joten jos vanhempi on lahjoittanut lapselle vaikkapa kesämökin, samalla kolmivuotisjaksolla ei voi enää antaa kyseiselle lapselle verovapaata rahalahjaa.

Lahjan verovapauden raja on kuitenkin lahjoittajakohtainen. Voit saada kolmen vuoden välein alle 5 000 euron lahjat sekä äidiltäsi että isältäsi ja vielä mummulta, papalta ja kummitädiltäkin. Lahjoittaja voi olla muukin kuin sukulainen.

Verovapaiden lahjojen yhteismäärää laskettaessa ei oteta huomioon tavallisia koti-irtaimistolahjoja, kuten kodinkoneita tai huonekaluja. Isäsi voi esimerkiksi antaa tavallisia koti-irtaimistolahjoja henkilökohtaiseen käyttöösi verovapaasti enintään tasan 5 000 euron arvosta kerralla, mutta periaatteessa vaikka kuinka usein. Jos yksittäisen tavaralahjan arvo on yli 5 000 euroa, se on kuitenkin kokonaan veronalainen.

Lahjaveroilmoitus

Verovapaasta lahjasta ei tarvitse tehdä lahjaveroilmoitusta. Silti verovapaasta käteislahjastakin olisi hyvä tehdä lahjakirja perheen omiin tarpeisiin, jotta tiedetään ja muistetaan, mitä kenellekin on lahjoitettu ja milloin.

Jos käteisen rahan sijasta on lahjoitettu esimerkiksi rahasto-osuuksia, lahjaveroilmoitus kannattaa tehdä sekä verovapaista että verollisista lahjoista. Jos lahjansaaja myy rahasto-osuudet myöhemmin, lahjaveroilmoituksesta on helppo selvittää osuuksien hankintameno eli niiden arvo hetkellä, jolloin lahja saatiin. Hankintamenoa tarvitaan, kun mahdollisen myynnin jälkeen lasketaan myyntivoiton suuruutta verottajaa varten.

Lahjaveroilmoitus on annettava Verohallinnolle kolmen kuukauden kuluessa lahjan antamisesta. Voit tehdä lahjaveroilmoituksen paperilomakkeella tai sähköisesti Omaverossa. Lomakkeen ilmoituksen tekemistä varten saa verottajan sivuilta.

Opintotuki ja omaisuus

Omaisuuden tuotto vaikuttaa opintotukeen.Omaisuus sinänsä ei vaikuta mahdollisuuksiisi saada opintotukea, mutta omaisuudesta mahdollisesti saamallasi tuotolla on merkitystä. Opintotukeen nimittäin vaikuttavat veronalaisten ansiotulojen lisäksi veronalaiset pääomatulot.

Esimerkiksi pörssiosakkeiden omistaminen ei pienennä opintotukea, mutta osakkeista saatavien osinkotulojen veronalainen osuus (eli 85 % osingoista) lasketaan opiskelijan tuloksi hänen mahdollisten muiden tulojensa päälle. Jos osakkeet myydään, tuloksi lasketaan osakkeista saatava verotettava luovutusvoitto. Voitoista ei vähennetä mahdollisia luovutustappioita.

Jos nostat opintotukea, sinulla saa olla tuloja 696 e/kk niinä kuukausina, joilta saat tukea, ja 2 078 e/kk niinä kuukausina, joilta tukea ei ole maksettu. Tulot lasketaan vuosituloina, joten voit ylittää laskennalliset kuukausirajat joinakin kuukausina.

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Opintotuen asumislisää voivat saada vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla vuokralla asuvat opiskelijat sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. 

Voit saada ulkomailla opiskelevan asumislisää, jos opiskelet ulkomaisessa oppilaitoksessa tai suomalaisessa oppilaitoksessa, kun olet suorittamassa opintoihisi liittyvää opintojaksoa ulkomailla.

Voit arvioida asumistuen määrän Kelan asumistukilaskurilla.

(Päivitetty 18.12.2019. Kuvat: Tarmo Koivisto) 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.