Matkakuluvähennys 2014

Kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa, asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä vähennys lasketaan verotuksessa seuraavasti:

- Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaan omistamaansa tai hallitsemaansa kulkuneuvoa vähennyksen määrät ovat:

  • auto: 0,25 euroa kilometriltä
  • moottoripyörä: 0,17 euroa kilometriltä
  • mopo: 0,09 euroa kilometriltä
  • polkupyörä: 85,00 euroa vuodessa

- Jos asunnon ja työpaikan väliseen matkaan käytetään työnantajan omistamaa tai hallitsemaa autoa, vähennyksen määrä on 0,20 euroa kilometriltä.

- Verovelvollisen käyttäessä edellä mainittuun matkaansa muuta kuin edellä tarkoitettua kulkuneuvoa vähennys myönnetään kustannuksista esitetyn luotettavan selvityksen perusteella.

Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksestä

(Päivitetty 16.11.2014)

Tulosta