Yrityksen lopettaminen: Osakeyhtiön omistajan verotus

10.9.2014 | Yrityksen myynti, yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdos

Taloustaidon yritysartikkelit

Osakeyhtiön purun veroseuraamuksissa omistajalle voi olla iso ero sillä, onko omistajana yksityishenkilö vai yhtiö.

Yhtiön purku rinnastuu verotuksessa vaihtoon – omistaja luovuttaa osakkeet ja saa vastineeksi jako-osan yhtiöstä.

Jako-osalla tarkoitetaan käytännössä sitä määrää, joka yhtiön varoista on jäljellä velkojen maksun jälkeen.

Yksityishenkilöä verotetaan luovutusvoittoveroperiaattein. Osakasta verotetaan sinä verovuonna, jolloin selvitysmies on antanut lopputilityksen yhtiökokoukselle. Tästä poikkeuksena on pidetty jako-osan ennakon jakamista yhtiöstä ennen varsinaista purkuhetkeä.

Saatu jako-osa rinnastuu osakkeista saatuun kauppahintaan, ja tästä määrästä yksityishenkilö ja kuolinpesä saa vähentää joko osakkeiden poistamattoman hankintamenon tai vaihtoehtoisesti hankintameno-olettaman (20 % tai 40 %). Jos luovutusvoittojen laskennassa käytetään hankintameno-olettamaa, ei myyntikuluja saa vähentää erikseen.

Mikäli omistaja on itse perustanut yhtiön, osakkeiden poistamaton hankintameno muodostuu alkuperäisestä pääomasijoituksesta ja mahdollisesti myöhemmin tehdyistä lisäpääomansijoituksista.

Näin laskettu osakkeiden hankintameno jää kuitenkin usein pienemmäksi kuin hankintameno-olettamien mukaan laskettu hankintameno. Jos luovutusvoitto lasketaan hankintameno-olettamilla ja osakkeet on omistettu alle kymmenen vuotta, maksetaan verottajalle jako-osasta 24-25,6 prosenttia – loppu jää omistajalle. Jos taas osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, verottajan siivu jako-osasta on 18-19,2 prosenttia.

Yksityishenkilölle osakeyhtiön purku, josta saadaan luovutusvoittoa, ei ole Suomen verotuksessa koskaan verovapaa – ei, vaikka yhtiön purkaminen liittyisi sukupolvenvaihdosjärjestelyihin.  

Purusta voi tulla tappiota

Yksityishenkilölle voi toki tulla tappiotakin osakeyhtiön purun yhteydessä. Näinhän käy, jos yhtiöstä saadaan jako-osana vähemmän kuin yhtiöön on sijoitettu.

Vähennyskelpoinen luovutustappio saadaan vähentää luovutusvoitoista tappion syntyvuonna ja viitenä seuraavana vuonna. Luovutusvoitto, josta luovutustappion saa vähentää, on voinut muodostua minkä tahansa omaisuuden myynnistä tai vaihdosta, kunhan vaan luovutusvoitto on veronalaista. Sen sijaan luovutustappiota ei edelleenkään päästä vähentämään esimerkiksi vuokratuloista, korkotuloista tai osinkotuloista.

Yhtiötä purettaessa pitää muistaa, että jako-osan sisältäessä arvopapereita tai kiinteistöjä näistä pitää tämän omaisuuden saavan osakkaan maksaa varainsiirtovero (arvopapereista 1,6 % tai 2 % ja kiinteistöistä 4 %). Vero maksetaan siitä omaisuuden käyvästä arvosta, jota on käytetty yhtiönkin puolella laskettaessa sen verotusta.

Jako-osana saadun omaisuuden hankintamenoksi sen saajalle muodostuu sama käypä markkinahinta, jota on käytetty purettavan yhtiön viimeisen verovuoden verotuksessa. Jos osakas myöhemmin vaikkapa myy näin saatua omaisuutta eteenpäin, saa hän vähentää omassa luovutusvoittoverotuksessaan omaisuudella purkuhetkellä olleen käyvän arvon.  

Osakeyhtiö omistajana

Jos omistajana on esimerkiksi toinen osakeyhtiö, on yhtiön saama purkuvoitto (jako-osan määrä ylittää purettavan yhtiön osakkeiden poistamattoman hankintamenon) verovapaa, kunhan luovutus täyttää tietyt käyttöomaisuusosakkeiden verovapaalle luovutukselle asetetut vaatimukset.

Ensinnäkin osakkeiden pitää olla nimenomaisesti käyttöomaisuutta ja nämä on pitänyt omistaa vähintään vuoden ajan. Purettava yhtiö ei saa olla kiinteistöyhtiö tai yhtiö, jolla on paljon kiinteää omaisuutta verrattuna yhtiön muihin varoihin. Osakeomistuksen määrä on oltava vähintään kymmenen prosenttia. Mikäli käyttöomaisuusosakkeet kuuluvat yhtiön harjoittamaan pääomansijoitustoimintaan, verovapaussääntöä ei kuitenkaan sovelleta.

Koska purkuvoitto osakeyhtiölle on usein verovapaa, vastaavasti purkutappio on monissa tapauksissa vähennyskelvoton.

Osakeyhtiön purkaminen ja osakas: Miten kotiuttaa varat tehokkaimmin?

Osakeyhtiön purkaminen ei käy kädenkäänteessä

Purettavalle osakeyhtiölle helposti verotettavaa tuloa

Juha Pekka Huovinen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton lakimies

 

 

Lisätietoa aiheesta yritysjäsenille
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Huomaathan, että yritysjäsenille suunnattuihin osioihin voivat kirjautua vain yritysjäsenet, eivät henkilöjäsenet.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.