Esitäytetty veroilmoitus 2015

Esitäytetyllä veroilmoituksella on suurin osa tiedoista valmiina, mutta tiedoissa saattaa olla virheitä tai puutteita. Monia vähennyksiä pitää myös muistaa itse vaatia.

Esitäytetty veroilmoitus vuodelta 2015 postitetaan sinulle maalis-huhtikuussa. Se pitää tarkistaa ja tarvittaessa täydentää ja korjata – muuten et tiedä, minkä veroilmoituksen olet antamassa.

Tiedot voi antaa verkossa tai postitse.

Esitäytetyn veroilmoituksen tiedot on saatu eri lähteistä. Esimerkiksi palkat on merkitty veroilmoitukselle sen suuruisina kuin työnantaja on ne ilmoittanut. Asuntolainan korkotieto on puolestaan saatu pankilta. Yleensä nämä tiedot ovat oikein.

Pankki, joka korot ilmoittaa, ei kuitenkaan tiedä, missä käytössä asuntosi on viime vuonna ollut. Jos asunto on ollut vuokrattuna eikä omassa käytössä, lainan käyttötarkoitus on tulonhankinta, ei asuntolaina, jolla tarkoitetaan omaan kotiin kohdistuvaa lainaa. Tällöin sinun tulee ilmoittaa korot kohdassa Tulonhankkimisvelan korot ja poistaa ne asuntolainan koroista. Näin saat myös hieman suuremman verovähennyksen.

Verotus ei muutoinkaan ole niin automaattista, että saisit kaikki vähennykset niitä vaatimatta.

Esimerkiksi kodin ja työpaikan väliset matkakulut yleensä puuttuvat veroilmoitukselta kokonaan, ellet ole hakenut verokorttiisi muutosta viime vuonna ja vaatinut matkakuluja vähennettäväksi. Tällöin matkakulujen pitäisi näkyä vähennyksenä ja niiden määrä pitää tarkistaa ja tarvittaessa korjata.

Sama koskee kotitalousvähennystä. Jos olet viime vuonna esimerkiksi remontoinut kotia tai kesämökkiä, nyt on aika vaatia siitä kotitalousvähennystä.

Katso ohje: Veroilmoitus ja kotitalousvähennys

Muista myös tarkistaa kaikki tulot sekä ilmoittaa puuttuvat. Tämä koskee erityisesti pääomatuloja. Esimerkiksi yllättävän moni jättää vuokratulot ilmoittamatta, koska luulee tiedon vuokratulojen oikeasta määrästä jo olevan verotoimistossa. Luulo on väärä. Jos vuokria ei ilmoiteta nimenomaan veroilmoituksella, joutuu maksamaan veronkorotusta.

Palautuspäivät toukokuussa

Kun esitäytetty veroilmoitus on tarkistettu, se palautetaan tarvittaessa joko postitse tai tiedot annetaan verkossa.

Viimeinen palautuspäivä on joko keskiviikkona 4. toukokuuta tai torstaina 13. toukokuuta. Oma palautuspäivä on merkitty valmiiksi lomakkeeseen. Puolisoilla se on aina sama päivä.

Veroilmoitusta ei palauteta, jos korjattavaa tai lisättävää ei ole.

Vaikka esitäytetyn veroilmoituksen pitäisi tulla kaikille, joilla jotain tuloa on, ilmoitusvelvollisuus on omalla vastuulla. Jos esitäytettyä veroilmoitusta ei jostain syystä ole postissa tullut, on tulot kuitenkin ilmoitettava viimeistään 13.5.2016. Sähköinen ilmoittaminen ei ole tällöin mahdollista.

Myös ulkomailla asuvan täytyy antaa veroilmoitus Suomeen, jos hän saa Suomesta muita kuin lähdeverotettavia tuloja. Ilmoitettavia tuloja ovat esimerkiksi luovutusvoitot Suomessa olevan kiinteistön myynnistä ja vuokratulot.

Kätevästi verkossa

Veroilmoituksen voi antaa näppärästi verkossa, jos sinulla on henkilökohtaiset pankkitunnukset. Paperilomaketta ei palauteta, jos kaikki tiedot on annettu jo verkossa.

Veroilmoitus verkossa -palvelu löytyy osoitteesta www.vero.fi/veroilmoitus. Palvelu avautui maaliskuun lopulla. Verkkopalvelu sulkeutuu yksilöllisesti kunkin oman palautuspäivän mukaan eli joko 4.5. tai 13.5.2016. Viimeinen palautuspäivä on siis sama kuin paperilla ilmoitettaessa.

Verkossa ilmoittamista voi vaikka ensin kokeilla ns. demon avulla. Veroilmoituksen voi myös täyttää vaiheittain niin, että ensin täyttää matkakulut ja seuraavana päivänä kotitalousvähennyksen. Verkossa on nähtävissä aikaisemmin tallennetut tiedot, joita myös voi korjata. Korjaaminen on mahdollista aina niin kauan kuin palvelu on auki eli oman ilmoituksen viimeiseen palautuspäivään saakka.

Liitelomakkeet

Liitelomakkeita tarvitaan, jos veroilmoitus annetaan paperisella lomakkeella. Jos ilmoitat verkossa, annat siellä vastaavat tiedot, eikä erillisiä liitelomakkeita tarvitse täyttää.

Liitelomakkeella ilmoitetaan esimerkiksi vuokratulot, vaaditaan kotitalousvähennystä tai ilmoitetaan tuloja ulkomailta.

Liitelomakkeet on tulostettava itse Verohallinnon sivulta www.vero.fi. Muista käyttää vuoden 2015 lomakkeita. Lomakkeita saa myös verotoimistoista. Varmista etukäteen, että sinulla on käytössäsi tarvittavat lomakkeet, jos täytät veroilmoituksen viimeisenä mahdollisena päivänä. Veroilmoituksen liitelomakkeet Verohallinnon sivuilla

Vain osa ilmoituksista tutkitaan tarkemmin

Vain osa veroilmoituksista poimitaan tarkempaan valmisteluun. Tällöin voidaan tutkia muun muassa vaadittujen kulujen oikeellisuus eli tositteet voidaan pyytää nähtäväksi. Esimerkiksi jos vaadit kotitalousvähennystä, verotoimisto voi vaatia kuitit nähtäväksi. Jos niitä ei ole tallella, ei vähennystäkään myönnetä. Säilytä siis kuitit.

Tarkempaan valmisteluun otetaan myös satunnaisotannalla veroilmoituksia, jotta voidaan kontrolloida, millaisissa asioissa virheitä yleensä tehdään. Virheitä poimitaan myös erilaisilla loogisuusehdoilla. Jos rekistereistä nähdään, että henkilöllä on useita asuntoja omistuksessaan, mutta vuokratulot puuttuvat veroilmoitukselta, verotoimisto saattaa tiedustella syytä tähän.

Tositteet pitää säilyttää

Veroilmoitukseen ei liitetä kuitteja tai muita tositteita, joista selviää esimerkiksi osto, myynti tai maksu. Tositteiden on säilyttävä veronmaksajan omassa arkistossa verotusvuotta seuraavat viisi vuotta. Vuoden 2015 tulojen verotusvuosi on vuosi 2016. Vuoden 2015 verotukseen liittyvien tositteiden on siis oltava tallessa vielä vuonna 2021, jolloin vielä pystyy tekemään oikaisuvaatimuksen vuoden 2015 verotuksesta.

Monet tositteet ja asiakirjat on syytä kuitenkin säilyttää paljon tätä pidempään. Tämä on oman edun mukaista. Koska luovutusvoitto on lähes aina veronalaista tuloa, kannattaa säilyttää esimerkiksi kaikki kesämökin rakennuslaskut. Jos mökki joskus myöhemmin myydään, pystyy tositteiden avulla selvittämään todellisen hankintamenon. Tietoa tarvitaan voiton laskemisessa.

Tositteiden säilyttämistavasta ei ole mitään säännöksiä. Riittää, että pyydettäessä selvitykset voidaan saada paperille.

Muistiinpanot tulonhankinnasta

Pelkkä tositteiden säilyttäminen ei aina riitä, vaan tulonhankkimistoiminnasta täytyy pitää muistiinpanoja.

Muistiinpanovelvollisuus koskee niitä tuloja, josta ei tarvitse pitää varsinaista kirjanpitoa. Näitä ovat esimerkiksi maa- ja metsätalous, vuokraustoiminta ja arvopaperikauppa.

Yksi vuokralainen ei vielä edellytä muistiinpanojen tekemistä. Tietenkin kaikki tulo- ja menotositteet on tällaisestakin vuokraustoiminnasta säilytettävä.

Monella arvopaperivälittäjällä on sähköinen palvelu, jossa säilytetään tiedot verovuoden aikana hankituista ja luovutetuista osakkeista sekä saaduista osingoista. Tällainen riittää sijoitustoiminnan muistiinpanoiksi ja tositteiksi.

Virhe voidaan oikaista

Jos veroja laitetaan liian vähän maksuun, viranomainen voi oikaista virheen. Oikaisuaika on yhdestä viiteen vuotta riippuen siitä, mistä virheestä on kyse ja kuka sen on aiheuttanut. Vuoden 2015 oikaisuajat lasketaan vuoden 2017 alusta.

Jos liian pienet verot johtuvat verotoimiston virheestä, verotusta voidaan korjata pääsääntöisesti yhden vuoden ajan, eli vuoden 2015 osalta vielä koko ensi vuosi 2017.
Virhe voidaan korjata, vaikka veroilmoitus olisi annettu oikein tai vaikka verotoimisto olisi lähettänyt kyselykirjeitä asian selvittämiseksi. Viraston tekemät selvät laskuvirheet, tallennusvirheet ja vastaavat voidaan korjata kahden vuoden ajan eli vuoden 2015 osalta vielä vuonna 2018.

Jos virheellinen verotus johtuu verovelvollisesta, oikaisuaika on huomattavasti pidempi eli viisi vuotta. Veronoikaisu voidaan tehdä, vaikka verovelvollinen ei olisi tarkoituksella antanut väärää veroilmoitusta. Vuodelta 2015 voidaan siis laittaa lisää veroa maksuun vielä vuonna 2021, jos antaa väärän tai puutteellisen veroilmoituksen. Veroilmoituksen täyttäminen huolellisesti on siis hyvin tärkeää, jotta oikaisu verovelvollisen vahingoksi näin pitkän ajan kuluessa ei enää onnistu.

Päivi Kaari
lakimies, Veronmaksajat

Tulosta