Metsätalouden veroilmoitus 2016

Voit antaa metsätalouden veroilmoituksen liitteineen kätevästi sähköisesti verkossa.

Kuka on vastuussa veroilmoituksen antamisesta?

Metsätalouden harjoittajalla on velvollisuus antaa veroilmoitus. Veroilmoitusta ei tarvitse antaa jokaisesta maatilasta erikseen, vaan tiedot voi antaa kootusti yhdellä lomakkeella. Ainoastaan silloin tuloveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vuonna 2016 ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Kahden tai useamman henkilön omistaessa metsäkiinteistön (eli kun kyseessä on verotusyhtymä) veroilmoituksen antamisesta vastaavat yhtymän osakkaat. Puolisoita verotetaan heidän yhdessä harjoittamastaan metsätaloudesta kuten verotusyhtymää.

Ainoastaan silloin puolisot voivat antaa yhteisen veroilmoituslomakkeen lisäksi erikseen omat ilmoituksensa, jos toinen puolisoista omistaa yhdessä omistetun metsätilan lisäksi täysin erillisen, pysyvästi itsenäisesti hallitun metsätilan.

Kuolinpesän nimissä harjoitetusta metsätaloudesta veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kuolinpesän osakkaat. Kuolinpesän osakas ei ilmoita omalla veroilmoituksellaan osuuttaan kuolinpesään eikä metsätuloja.

Milloin veroilmoitus annetaan?

Yleensä metsätalouden veroilmoitus vuodelta 2016 pitää antaa viimeistään 28.2.2017. Riittää, että veroilmoitukset on jätetty postin kuljetettavaksi kyseisenä päivänä.

Tästä jättöajankohdasta on kuitenkin kaksi poikkeusta. Jos et ole alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen, voit antaa metsätalouden veroilmoituksen vasta esitäytetyn veroilmoituksen palauttamisen yhteydessä. Palautuspäivä on merkitty verolomakkeelle: se on joko 9.5.2017 tai 16.5.2017. Toinen poikkeus jättöajasta on se, jos olet ammatin- tai liikkeenharjoittaja, jolloin voit jättää metsätalouden veroilmoituksen yhdessä muiden veroilmoitustesi kanssa keskiviikkona 3.4.2017.

Verohallinto suosittelee, että veroilmoitus annettaisiin sähköisesti – lisätietoja saat esimerkiksi Verohallinnon sivuilta. Puolisot jättävät veroilmoituksensa samaan aikaan sen mukaan, kumman puolisoista pitää jättää ilmoituksensa aikaisemmin. Verotusyhtymät jättävät veroilmoituksen 28.2.2017.

Vuosimenettelyyn kuuluvan arvonlisäverovelvollisen metsätalouden harjoittajan pitää antaa arvonlisäveroilmoitus viimeistään 28.2.2017, jona ajankohtana arvonlisävero pitää viimeistään myös maksaa.

Mitä lomakkeita pitää antaa?

Jos olet velvollinen antamaan metsätalouden harjoittamisesta veroilmoituksen, ilmoitettavat tuloverotiedot annetaan 2C-lomakkeella.

Verotusyhtymän tulee palauttaa metsäveroilmoituksen lisäksi lomake numero 36, jos osakkuustiedoissa on verovuoden aikana tapahtunut muutoksia tai yhtymällä on maa-ainesten kuten soran, saven taikka turpeen myyntituloja taikka näihin kohdistuvia tulonhankkimismenoja.

Arvonlisäverovelvolliset metsätalouden harjoittajat antavat lisäksi arvonlisäveroilmoituksen, jos kaudelta on ilmoitettavia veroa koskevia tietoja.

Muista arvonlisäveroilmoitus! Metsänomistajille ei lähetetä postitse arvonlisäverolomakkeita ja ilmoituksen täyttöohjeita, vaan arvonlisäveroilmoitus on annettava oma-aloitteisesti. Sen voi antaa sähköisesti uudessa Omavero-palvelussa (vero.fi/omavero) taikka paperilomakkeena (Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista, lomake 4001). Paperilomakkeen voit palauttaa samassa kirjekuoressa tuloveroilmoituksen kanssa. Luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos arvonlisäverotuksessasi sovellettava verokausi on kalenterivuosi, et harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa eikä sinulla ole veroa koskevia tietoja. Arvonlisäveroilmoitus pitää tällöinkin antaa, jos Verohallinto sitä erikseen vaatii.

Juha-Pekka Huovinen
verojuristi, Veronmaksajat

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.