Veroilmoitus sekä kodin ja työpaikan väliset matkat 2016

Palkansaajalla on oikeus vähentää verotuksessa päivittäiset kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset.

Päivittäisistä asunnon ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuneet matkakustannukset ovat vähennyskelpoisia halvimman kulkuneuvon taksan mukaan laskettuna.

Kustannukset vähennetään verotettavista tuloista, joten käytännössä verohyötysi on karkeasti laskien lisäveroprosenttisi suuruinen osuus vähennyskelpoisista kustannuksista.

Lue lisää:

Miten vähennän rakennusalan matkakulut? - Verojuristivastaus 26.5.2016 (edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Jos työskentelet vakituisesti vieraalla paikkakunnalla, voit vähentää asunnon ja työpaikan välisinä matkoina myös matkan perheen luokse vakituiselle asuinpaikkakunnallenne kerran tai kaksi viikossa. Verotuksessa sinulla katsotaan olevan perhe, jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa tai sinulla on avopuoliso, jonka kanssa olet ollut naimisissa tai jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi. Oikeuskäytännössä on muukin kuin lähivanhempi saanut vähentää viikonloppumatkat sille paikkakunnalle, jossa on yhteishuollossa olevien alaikäisten lasten kanssa välillä asunut (KHO 2016:188).

Lue lisää: 

Mitä matkakuluja toisella paikkakunnalla työskententelevä saa vähentää? - Verojuristivastaus 16.6.2016 (edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Saako opiskelija työasunto- ja matkakuluvähennyksen? - Verojuristivastaus 28.5.2014 (edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten yläraja on 7 000 euroa. Omavastuu on 750 euroa, joten saat täyden vähennyksen, jos matkakulusi ovat olleet vähintään 7 750 euroa viime vuonna. Mikäli olet ollut osan vuotta työttömänä, omavastuuta alennetaan 70 eurolla jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta. Omavastuu on tällöinkin aina vähintään 140 euroa.

Ilmoita matkakulut veroilmoituksen kohdassa 3.5. Alakohdassa A ilmoitetaan päivittäiset asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ja alakohdassa B perheen luona käymisestä aiheutuneiden viikonloppumatkojen matkakulut. Älä vähennä omavastuuosuutta itse, vaan merkitse matkakulut kokonaan esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos käytät työsuhdematkalippua, merkitse kulut vähentämättä työsuhdematkalipun arvoa. Verottaja tekee vähennyksen viran puolesta.

Vuoden 2016 verokorttia hakiessasi ilmoittamasi matkakulut ovat veroilmoituksella esitäytettynä. Muista kuitenkin tarkistaa, että tiedot ja vähennettävä määrä ovat oikeat. Selvitä lomakkeella myös asunnon ja työpaikan välisistä matkakuluista pyydetyt muut tiedot. Voit vähentää matkakulut vain sellaiselta ajalta, jolloin tosiasiallisesti olet käynyt työpaikallasi. Vähennys lasketaan muun selvityksen puuttuessa niin, että säännöllisessä ansiotyössä olevalla katsotaan olevan 22 työpäivää kuukaudessa ja 11 työssäolokuukautta vuodessa.

Halvin kulkuneuvo

Matkakulut vähennetään halvinta kulkuneuvoa käyttäen riippumatta siitä, millä kulkuvälineellä matka on todellisuudessa tehty. Halvin kulkuneuvo on yleensä julkinen kulkuneuvo. Vähennys lasketaan lisäksi halvimman matkustustavan mukaan, joka on tavallisesti kuukausi- tai sarjalippu.

Oma auto tai työsuhdeauto on halvin kulkuneuvo silloin, kun julkista kulkuneuvoa ei voi käyttää. Omalla autolla vähennys on 0,24 euroa kilometriltä. Jos halvimmaksi kulkuneuvoksi on katsottava työsuhdeauto, on vähennyksen määrä 0,19 euroa kilometriltä. Jos käytät matkaan tai matkan osaan polkupyörää, on vähennys 85 e/vuosi.

Oma auto tai työsuhdeauto hyväksytään halvimmaksi kulkuneuvoksi siinäkin tapauksessa, että julkista kulkuneuvoa käyttäen kävelymatka yhteen suuntaan on vähintään kolme kilometriä tai odotusaika meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään kaksi tuntia. Itse työmatkan kestolla ei ole verotuskäytännössä ollut merkitystä. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan halvimpana kulkuneuvona voidaan pitää omaa autoa myös, jos työmatka alkaa tai päättyy yöllä klo 00.00-05.00.

Verotuksessa saatetaan myös hyväksyä oma auto halvimmaksi kulkuneuvoksi vain osalle matkaa ja toiselle osalle julkinen kulkuneuvo. Asunnon ja työpaikan välinen matka voidaan siis pilkkoa osiin, jos ainoastaan osalla matkaa on käytettävissä julkinen kulkuneuvo. Lähtökohtaisesti tällöin kulkuneuvojen vaihtopaikalla tulee olla turvallinen pysäköintimahdollisuus omalle autolle. On myös mahdollista, että matkakulut hyväksytään omalla autolla ainoastaan niiltä päiviltä, jolloin mahdollisuutta julkisen liikenteen käyttämiseen ei ole ollut (esim. yövuorot).

Mikäli vaadit verotuksessa päivittäisten matkojesi vähentämistä omalla autolla, verottajalle on hyvä laatia selvitys siitä, miksi et voi käyttää julkista kulkuneuvoa. Syy voi olla esimerkiksi se, ettei julkinen liikenne sovi yhteen työvuorojen kanssa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella matkakuluja kotoa työpaikalle ei hyväksytä oman auton mukaan laskettuina sillä perusteella, että verovelvollinen joutuu käyttämään autoa työssään (esimerkiksi lähtemään työpaikalta autolla jonnekin). Myöskään esimerkiksi lasten kuljettaminen päiväkotiin työmatkalla ei oikeuta vähentämään kuluja oman auton mukaan. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin hyväksynyt oman auton halvimmaksi kulkuneuvoksi tilanteessa, jossa ammattimuusikko joutui kuljettamaan päivittäin painavia soittimia isoissa kuljetuslaatikoissa asunnon ja työpaikan välillä.

Myös yrittäjät vähentävät asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset henkilökohtaisella veroilmoituksellaan kohdassa 3.5. Osakeyhtiön osakkaiden on hyvä huomata, että oikeuskäytännön mukaan pelkkää osinkotuloa nostavan osakkaan matkat yrityksen toimitiloihin eivät olleet asunnon ja työpaikan välisinä matkoina vähennyskelpoisia. Vain sellainen osakas, joka nostaa yhtiöstään myös palkkaa, voi vähentää asunnon ja yrityksensä välisistä matkoista aiheutuneet kulut.

Lue lisää: 

Yrittäjän matkakulut - Taloustaidon artikkeli 17.8.2015 (edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Ilmoita veroilmoituksella ainoastaan vuoden 2016 matkakulut. Jos olet unohtanut aiempina vuosina vaatia asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja vähennettäväksi, laadi niistä erillinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. 

Lue lisää: 

Milloin oikaisuvaatimus on viimeistään tehtävä - Verojuristivastaus 9.2.2017 (edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut toivotaan ensisijaisesti ilmoitettavan Veroilmoitus verkossa -palvelun kautta osoitteessa www.vero.fi/veroilmoitus. Myös verkossa on omat kohtansa tässä täyttöohjeessa mainituille alakohdille.

Erityisalojen matkat

Erityisillä aloilla tarkoitetaan aloja, joilla työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäala.

Jos työskentelet erityisellä alalla eikä sinulla ole varsinaista työpaikkaa, voi työnantaja maksaa päivittäisistä työmatkoista verovapaana matkustamiskustannusten korvauksen.
Vuonna 2016 korvaus oli 0,43 euroa kilometriltä.

Siltä osin kuin työnantaja ei ole korvannut asunnon ja rakennuskohteiden välisiä matkoja saat erityisalan työntekijänä vaatia niitä verotuksessa vähennettäväksi ilman 750 euron omavastuuosuutta ja muilla palkansaajilla olevaa 7 000 euron ylärajaa. Vähennyksen määrä on tällöin 0,24 euroa kilometriltä. Vaadi nämä matkakulut vähennettäväksi kohdan 3.5. alakohdassa C.

Lue lisää:

Voiko matkat kesätyöpaikalle vähentää ilman omavastuuta? - Verojuristivastaus 23.6.2016 (edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Matka toissijaiseen työpaikkaan

Jos työskentelet säännöllisesti kahdella tai useammalla paikkakunnalla saman työnantajan toimipaikoissa, voit vähentää ilman omavastuuta tulonhankkimiskuluna matkakulut kotoa tai varsinaisesta toimipaikasta toissijaiselle toimipaikalle. Toissijainen toimipaikka on yleensä se, jossa työskentelet vähemmän. Nämä kulut ilmoitetaan kohdan 3.5. alakohdassa D.

Kotoa tai varsinaisesta työpaikasta toissijaiselle työpaikalle tehdyistä matkoista aiheutuneet matka- ja kohtuulliset majoituskulut vähennetään, jollei työnantaja ole niitä korvannut. Jos matkat on tehty omalla autolla, vähennys on 0,24 euroa kilometriltä.

Lue lisää: 

Matkakustannukset verotuksessa - ohje palkansaajalle Verohallinnon sivuilla
Asunnon ja työpaikan väliset matkat - ohje Verohallinnon sivuilla
Muista matkakulujen verovähennykset - Taloustaidon artikkeli 17.8.2015 (edellyttää kirjautumista jäsenalueelle)

Kati Malinen, verojuristi
Veronmaksajat


Esitäytetty veroilmoitus 2016

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.