Veroilmoitus ja pääomatuloista tehtävät vähennykset 2017

Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot

Sinulla on oikeus vähentää arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot (kohta 7.1). Tarkasta, että sinulta perityt maksut ovat oikein merkittyinä veroilmoituksen ilmoitusosaan.

Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenoissa on 50 euron omavastuu. Mikäli ilmoitat hoito- ja säilyttämismenoja, ilmoita ne vähentämättä omavastuuosuutta. Mikäli menot ovat enintään 50 euroa, ei veroilmoitusta kannata palauttaa johtuen omavastuusta, jos muuta syytä palauttamiseen ei ole. Veroilmoituksen ilmoitusosassa ja erittelyosassa valmiina olevat menot on ilmoitettu bruttomääräisinä. Veroilmoituksen verotuspäätösosiossa omavastuu on vähennetty.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita kohdassa 15 (lisätiedot) hoito- ja säilyttämismaksujen saajat ja määrät.

Takaisin maksetut osakaslainat

Jos olet ottanut sellaista osakaslainaa, jonka pääoma on verotettu pääomatulonasi vuosina 2012-2016, saat vähentää siitä vuoden 2017 aikana maksetut lyhennykset tässä kohdassa.

Pääomatulona verotettua osakaslainaa ottanut henkilö voi vähentää takaisin maksamansa määrän pääomatuloistaan, jos maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen.

Jos korjaat tätä kohtaa 7.2., ilmoita kohdassa 15 (lisätiedot) lainanantajan nimi, lainanantajan Y-tunnus, takaisinmaksun määrä ja vuosi/vuodet, jolloin laina on verotettu pääomatulona.

Muut tulonhankkimiskulut kohta 7.3.

Osa pääomatuloista, kuten vuokratulot ja luovutusvoitot, ilmoitetaan nettona lomakkeella 1, joten näihin tuloihin kohdistuvat menot ilmoitetaan kullakin liitelomakkeella. Liitelomakkeella ei kuitenkaan ilmoiteta korkomenoja.

Tulonhankkimiskuluja ovat esimerkiksi tallelokerovuokrat sekä sijoitustoimintaan liittyvät puhelin- ja atk-kulut. Vähennyskelpoisia ovat myös tulonhankkimislainan hoitokulut ja nostoprovisiot. Nämä ovat tyypillisiä menoja, joita ei ole valmiiksi merkittynä esitäytetylle veroilmoitukselle, vaan ne tulee itse lisätä.

Oman asunnon hankkimiseen kohdistuneita kuluja voidaan vähentää syntyneestä luovutusvoitosta ainoastaan, mikäli myyt asunnon, jossa olet omistusaikanasi asunut yhtäjaksoisesti alle kaksi vuotta.

Tulonhankkimislainasta johtuva kurssitappio on vähennyskelpoista sekä muut kulut kuin korot.
Maksettu jälkimarkkinahyvitys on vähennyskelpoinen.

Maa-ainesten myyntituloon kohdistuvat vähennykset ja substanssipoisto ilmoitetaan tässä kohdassa.

Jos ilmoitat kuluja tässä kohdassa, merkitse kohtaan 15 (lisätiedot) vähennyksen määrä ja peruste.

Jos asunnon tai kiinteistön vuokraaminen on ollut tappiollista, tappio ilmoitetaan kohdassa 4.2.

Jos metsätalous on ollut tappiollista, tieto ilmoitetaan ainoastaan lomakkeella 2C.

Kulut vähennetään pääsääntöisesti maksuvuotena. Menotositteita ei liitetä veroilmoitukseen, vaan ne tulee säilyttää. Voit vähentää ainoastaan omat kulusi. Jos esimerkiksi tulonhankkimislaina on puolisoiden yhteinen laina, siitä johtuvat kulut tulisi jakaa puolisoiden kesken.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja ps-sopimuksen maksut

Ilmoita kohdassa 7.7. vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen perusteella maksetut maksut. Jos korjaat tätä kohtaa, anna selvitys lisätiedoissa kohdassa 15. Vähennysoikeus on vain sillä puolisolla, joka on vakuutettuna tai varoihin oikeutettuna. Vähennystä ei voi siirtää puolisolle.

Verotusyhtymän maatalouden verovuoden tappio

Jos olet osakkaana maatalousyhtymässä ja haluat vähentää yhtymälle verovuonna 2017 syntynyttä maatalouden tappiota tai yhtymän maatalouden lopetustappiota pääomatuloistasi, merkitse kohtaan 7.8. osuutesi vähennettävän tappion määrästä joko prosentteina tai euroina ja ilmoita lisäksi yhtymän nimi ja Y-tunnus.

Alijäämähyvityksen enimmäismäärän lapsikorotus

Alijäämähyvitys tarkoittaa yleensä korkovähennystä.

Esimerkiksi pelkkiä ansiotuloja hankkivalla nelihenkisellä lapsiperheellä asuntolainan korkoja ”mahtuu” täyteen alijäämähyvitykseen vuodessa lähes 26 666 euroa, jos vanhemmilla ei ole muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä.

Jos verovelvollisella ei ole lainkaan pääomatuloja tai niistä tehtävät vähennykset ovat suuremmat kuin pääomatulo, muodostuu alijäämää.

Pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä ovat esimerkiksi pääomatuloihin kohdistuvat tulonhankkimiskulut sekä asunto- ja tulonhankkimislainan korot. Jos vähennettävänä on vain korkoja eikä verovelvollisella ole lainkaan pääomatuloja, alijäämä on koron suuruinen. Alijäämähyvitys on 30 prosenttia alijäämästä. Ensiasunnon ostajalla alijäämähyvitys on 32 prosenttia.

Alijäämähyvitys vähennetään ansiotulojen verosta.

Alijäämähyvityksen maksimimäärä on 1 400 euroa verovelvollista kohden. Enimmäismäärää korotetaan 400 eurolla yhdestä lapsesta ja 800 eurolla kahdesta tai sitä useammasta lapsesta.
Nelihenkinen perhe voi siis alijäämähyvityksenä vähentää veroistaan 3 600 euroa. Tällöin perheen asuntolainan korkojen on pitänyt olla vähintään n. 26 666 euroa (viime vuonna asuntolainan koroista 45 % oli vähennyskelpoista, joten alijäämähyvityksen enimmäismäärä lasketaan näin: 30 prosenttia 0,55 x 26 666 eurosta = 3 600 euroa).

Alijäämähyvitys, jota ei voida vähentää veroistasi

Puolisoiden verotuksessa alijäämähyvityksen enimmäismäärä on yhteinen siten, että toisen puolison enimmäismäärästä käyttämättä jäävä osa voidaan siirtää toiselle puolisolle, jos puolisolla ei ole itsellään ansiotuloista määrättäviä veroja tai verot eivät riitä kattamaan alijäämää (rasti kohtaan 8.2.).

Vaatimus on tehtävä ennen verotuksen päättymistä 31.10.2018.

Jos alijäämähyvitystä ei siirrä tehtäväksi puolison veroista, vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Tappion vähentäminen edellyttää pääomatuloja seuraavan kymmenen vuoden aikana. Jollei niitä ole tiedossa, käyttämättä jäävä alijäämähyvitys kannattaa siirtää puolisolle.

verojuristi Tuomo Lindholm,
Veronmaksajat

Tulosta

Kuuntele podcast

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo veroilmoituksen tarkistamisesta. Kuuntele podcast.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.