Veroilmoitus ja kotitalousvähennys 2018

Muista vaatia kotitalousvähennys, jos olet teettänyt yrittäjällä esimerkiksi remontin kotonasi tai ostanut yritykseltä siivouspalvelun. Osan kustannuksista saat suoraan vähentää veroistasi. 

Voit saada kotitalousvähennystä vähennyksenä veroistasi enimmillään 2 400 euroa vuoden 2018 verotuksessa. Täyden kotitalousvähennyksen voi saada riippumatta siitä, onko työ tavanomaista kotitaloustyötä, hoiva- ja hoitotyötä vai perusparannus- ja kunnossapitotyötä. Vähennykseen liittyy 100 euron omavastuuosuus.

Tulojen suuruus ei vaikuta kotitalousvähennyksestä saatavan hyödyn määrään. Jos saat kotitalousvähennystä esimerkiksi 500 euroa, verosi pienenevät saman verran. Jos tulot ovat hyvin pienet, saattaa kotitalousvähennys tosin olla suurempi kuin tuloista määrätyt verot, ja osa kotitalousvähennyksen hyödystä jää saamatta.

Kotitalousvähennys puolisoilla

Voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 800 euron vähennykset. Samoja kustannuksia ei voi vähentää kahteen kertaan molempien veroilmoituksilla. Jos verovelvolliskohtainen vähennyksen 2 400 euron yläraja ei ylity, kannattaa vähennystä vaatia vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Jos vähennystä vaatineen verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen tai vähennyksen vaadittu määrä ylittää enimmäismäärän, vähentämättä jäänyt määrä siirretään viran puolesta toiselle puolisolle. Kotitalousvähennys tulee näin hyödynnettyä perheen sisällä.

Puolisoina pidetään myös avopuolisoita, joilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai jotka ovat aikaisemmin keskenään olleet naimisissa. 

Vähennykseen oikeuttava työ

Kotitalousvähennyksen saa kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetystä tavanomaisesta kotitaloustyöstä. Tällaista on esimerkiksi siivous, ruoanlaitto ja ruohonleikkuu.

Vähennyksen saa myös tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä, kuten lasten, vammaisten tai vanhusten hoidosta. Myös ulkoilussa auttaminen, syöttäminen ja kylvettäminen oikeuttavat vähennykseen. Vähennystä ei saa esimerkiksi kotisairaanhoitajan tai kampaajan kotona tekemästä työstä.

Lisäksi vähennyksen saa asunnon ja vapaa-ajanasunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä, kuten keittiön ja kylpyhuoneen remontista tai rakennusten ulkokunnostuksesta. Myös koneella tehdyn työn osuus työkorvauksesta oikeuttaa kotitalousvähennykseen.Esimerkiksi maalämpöjärjestelmään siirtymisen kustannuksista suuri osa aiheutuu poraustyöstä.

Asunnon kunnossapitotyönä ei yleensä pidetä kodin koneiden ja laitteiden korjaus- tai asennustyötä. Poikkeuksena kotitalousvähennykseen oikeuttavat tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus- ja kunnossapitotyö. Myös niihin liittyvä opastustyö oikeuttaa vähennykseen. Osana laajempaa keittiöremonttia myös esimerkiksi jääkaapin tai uunin asennus oikeuttaa kotitalousvähennykseen.

Uudisrakentamisesta tai siihen verrattavasta rakentamisesta ei saa vähennystä. Tällaista ovat esimerkiksi rakennuksen laajentaminen tai kylmätilojen muuttaminen asuinkäyttöön tai grillikatoksen tai leikkimökin rakentaminen. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että laajakin vanhan rakennuksen asuintilojen perusparannus oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Vähennykseen oikeuttavat myös kattamattomien rakennelmien, kuten pation, aidan tai laiturin rakennuttaminen ennestään rakennetun rakennuksen yhteyteen.

Asunto-osakeyhtiön osakas saa vähennyksen vain omalle kunnossapitovastuulleen kuuluvista kunnossapito- ja perusparannustöistä. Asunto-osakeyhtiön vastuulle kuuluvista töistä kotitalousvähennystä ei voi saada. Parvekelasituksia koskee KHO:n ratkaisuun perustuva poikkeus. Vaikka parveke kuuluisi yhtiön vastuulle, voi osakas saada kotitalousvähennyksen parvekelasituksen työkustannusten perusteella, jos asunto-osakeyhtiö ei osallistu kustannuksiin eikä niitä veloiteta osana yhtiövastikkeita.

Rivitaloyhtiöissä on asunnon välittömässä yhteydessä oleva piha-alue yleensä ainoastaan osakkaan käytössä. Verohallinnon ohjeen mukaan myös tällaiselle piha-alueelle tehty työ voidaan katsoa tehdyksi tosiasiallisesti osakkaan hallinnassa olevalla piha-alueella, vaikka piha-alueen hallinnasta ei olisi erikseen yhtiöjärjestyksessä mainittu. Vain henkilökohtaisessa käytössään olevalla piha-alueella tehdyistä perusparannus- ja kunnossapitotöistä saa kotitalousvähennyksen, jos muut kotitalousvähennyksen edellytykset täyttyvät.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos samaa työsuoritusta varten on saatu omaishoidon tukea, kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli, lasten kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea, työnantajana toimivalle kotitaloudelle maksettavaa palkkatukea tai matalapalkkatukea.

Edellä mainitut tuet ja palveluseteli estävät vähennyksen saamisen vain niissä töissä, joita varten tuki on saatu. Esimerkiksi illalla tapahtuva lastenhoito oikeuttaa vähennykseen, vaikka kotihoidontukea on saatu päivällä tapahtuvaa hoitoa varten.

Vähennystä ei myöskään myönnetä, jos asunnon korjaukseen on myönnetty julkisyhteisön varoista korjausavustusta. Pientalojen lämmitystapamuutoksiin myönnettävä energia-avustus ei estä vähennystä.

Kotitalousvähennystä ei saa siltä osin kuin vakuutusyhtiö on korvannut työstä suoritetun määrän. 

Mistä työstä saa kotitalusvähennys? Lue lisää kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä

Mitkä kustannukset ovat vähennyskelpoisia?

A) Työkorvaus

Yrittäjälle tai yritykselle vuonna 2018 maksetusta työn osuudesta saat vähentää 50 prosenttia. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Jos maksat myös materiaaleista tai matkakuluista, pyydä yritykseltä sellainen lasku, josta selviää työn osuus. Vähennyksen tekeminen edellyttää, että yritys tai yrittäjä on ennakkoperintärekisterissä. Voit tarkistaa asian internetistä yritys- ja yhteisörekisteristä osoitteessa www.ytj.fi tai soittamalla verotoimistoon.

B) Palkka

Jos olet maksanut palkkaa kotitaloudessasi työskentelevälle työntekijälle, saat vähentää 20 prosenttia vuonna 2018 maksamasi palkan määrästä. Lisäksi saat vähentää kokonaisuudessaan maksamasi palkan sivukulut eli työnantajan sosiaaliturvamaksun, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun sekä tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksut.

Lue lisää kotitalousvänennyksen tekemisestä.  

Työn tekemispaikka

Kotitalousvähennyksen voi saada vakituisessa asunnossa tai vapaa-ajanasunnossa tehdystä kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä. Asuntoon kuuluvat myös piha-alue ja sillä sijaitsevat asumiseen liittyvät rakennukset kuten autotalli ja sauna.

Kotitalousvähennyksen voi saada myös työstä, joka on tehty sinun tai puolisosi (tai kuolleen puolisosi) vanhempien, isovanhempien tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajanasunnossa, jos maksat siitä aiheutuneet kulut joko itse tai puolisosi maksaa ne. Vähennyksen voi saada myös, jos vähennykseen oikeuttavaa työtä tehdään yksityisessä palvelutalossa asuvan henkilön omissa tiloissa. Myös kunnallisessa palvelutalossa asuvan omissa tiloissa teetetyn vähennyskelpoisen työn perusteella, jos kunnan sopimus ei kata töitä eikä niitä varten ole saatu kunnan myöntämää palveluseteliä.

Kesämökin ollessa suvun yhteiskäytössä on kotitalousvähennykseen oikeus kaikilla mökkiä käyttäneillä, jotka ovat osallistuneet korjauskustannuksiin. Vähennys myönnetään siinä suhteessa, missä kukin on korjauskustannuksiin osallistunut.

Asunnon hallintatavalla ei ole merkitystä, kyseessä voi olla oma tai vuokrattu asunto. Sijoitusasuntoon kohdistuvista töistä ei saa kotitalousvähennystä, ellei vuokralaisena ole edellä mainittu sukulainen.

Lue lisää  kotitalousvähennyksestä ja työn tekemispaikasta.

Myös ulkomailla teetetty työ voi oikeuttaa vähennykseen

Kotitalousvähennyksen saa myös toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tehdystä työstä maksetusta työkorvauksesta, jos verovelvollinen osoittaa, ettei suorituksen saajalla ole olennaisia verotukseen liittyviä maksu- ja ilmoituslaiminlyöntejä tai kirjanpidon laiminlyöntejä.

Esimerkiksi Espanjassa sijaitsevan loma-asunnon remonttitöistä voi siis vaatia kotitalousvähennystä, jos työkorvaus maksetaan espanjalaiselle yritykselle.

Verohallinto saattaa pyytää selvityksen yrityksestä. Selvitys voi olla kyseisen valtion veroviranomaisen antama todistus tai lomake 14C, jossa on kyseisen valtion veroviranomaisen merkinnät.

Vähennyksen edellytykset voidaan osoittaa myös sillä, että työkorvauksen saaja on merkitty kyseisessä valtiossa Suomen ennakkoperintärekisteriä vastaavaan rekisteriin. Toisessa valtiossa olevaa rekisteriä pidetään Suomen ennakkoperintärekisteriä vastaavana rekisterinä, jos kyseiseen rekisteriin merkitsemisen ja sieltä poistamisen edellytykset ovat pääosin samat kuin Suomessa.

Kotitalousvähennys voidaan myöntää myös ulkomailla olevassa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksetusta palkasta. Vähennyskelpoisia ovat myös palkan perusteella ulkomailla maksetut ja Suomen työnantajan sosiaaliturvamaksua, pakollista työeläkemaksua, tapaturmavakuutusmaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja ryhmähenkivakuutusmaksua vastaavat työnantajan maksettavaksi jäävät palkan sivukulut niiden määrästä riippumatta.

Oikaisuvaatimuksella voi vaatia jälkikäteen aiempina vuosina ulkomailla teetetyistä töistä kotitalousvähennystä aina vuodesta 2013 alkaen.

Kotitalousvähennystä varten omat lomakkeensa

Kotitalousvähennystä voi vaatia Omavero-palvelussa.

Paperilomakkeita saa kuitenkin edelleen käyttää. Kotitalousvähennystä varten ovat lomakkeet 14A, 14B ja 14C (todistus ulkomaisen yrityksen verovelvoitteiden hoitamisesta Suomen veroviranomaisia varten).

Lomakkeita saa Verohallinnon sivuilta osoitteesta www.vero.fi tai Verohallinnon toimipisteistä. Esitäytettyä veroilmoitusta ei enää palauteta. Vain lomakkeet palautetaan. Ne palautetaan omalla kustannuksella: palautuskuorta ei enää lähetetä.

Lomakkeella 14A ilmoitetaan yritykselle maksetut työkorvaukset ja lomakkeella 14B työntekijälle maksetut palkat.

Verohallinto laskee kotitalousvähennyksen määrän Omaverossa ilmoitettujen tai paperilomakkeisiin merkittyjen tietojen perusteella. 

Lomakkeen alussa kysytään, minkä tyyppisestä työstä on kyse. Yhdellä lomakkeella voi ilmoittaa kahden eri työsuorituksen tiedot. Lisää lomakkeita voi tulostaa Verohallinnon sivuilta.

Vähennys voi olla esitäytetyllä veroilmoituksella valmiina, jos olet hakenut muutosta verokorttiisi vähennyksen vuoksi. Tarkista kuitenkin, onko kotitalousvähennys veroilmoituksessa. Jos tiedot puuttuvat, lisää ne. Pidä laskut ja kuitit tallessa vuoden 2024 loppuun asti.

Verohallinto on antanut kotitalousvähennystä koskevan ohjeen, joka on Verohallinnon verkkosivuilla

Verojuristi Harri Rajala,
Veronmaksajat

Tulosta