Veroilmoitus ja pääomatuloista tehtävät vähennykset 2018

Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Jos pääomatuloihin liittyvissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, voit korjata tiedot lomakkeella 50B.  

Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot

Jos veroilmoituksestasi puuttuu arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenoja tai tiedoissa on virheitä, ilmoita kaikkien vuoden aikana maksamiesi hoito- ja säilyttämismenojen yhteismäärä lomakkeen 50B kohdassa 4.1. "Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot yhteensä / vuosi".

Arvopapereiden ja arvo-osuuksien hoito- ja säilyttämismenojen omavastuu on 50 euroa. Jos hoito- ja säilyttämismenot ovat yhteensä yli 50 euroa, merkitse menot täysimääräisinä eli älä vähennä omavastuuosuutta.

Merkitse myös sen maksun saajan nimi sekä Y-tunnus, jonka tiedot puuttuivat tai olivat virheellisiä. 

Takaisin maksetut osakaslainat ja muut tulonhankkimiskulut

Lomakkeella 13 ilmoitat kohdassa 3 verovuoden 2018 aikana takaisin maksamasi osakaslainat, jos ne on aiemmin luettu tuloksesi (2013–2017) ja olet maksanut lainan tai osan siitä takaisin viimeistään viidentenä verovuotena lainan nostamisvuoden jälkeen. Merkitse vuosi, jolloin osakaslaina on verotettu pääomatulona. Ilmoita myös takaisinmaksetun osakaslainan euromäärä. Voit ilmoittaa tällä lomakkeella vain yhdestä yhtiöstä saamiesi osakaslainojen tiedot. Jos olet maksanut osakaslainaa takaisin useammalle eri yhtiölle, täytä useampi lomake.

Muita tulonhankkimiskuluja varten on kohta 4.3. lomakkeessa 50B. Jos veroilmoituksestasi puuttuu muita pääomatulojen tulonhankkimismenoja tai tiedoissa on virheitä, ilmoita tulonhankkimismenojen yhteismäärä kohdassa "Muut tulonhankkimismenot yhteensä/vuosi".

Ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi, jälkimarkkinahyvitys, jonka olet maksanut myyjälle ostaessasi joukkovelkakirjan, ja tulonhankkimisvelkaan kohdistuvat muut kulut kuin korot.

Anna tarkempi selvitys tulonhankkimismenoista kohdassa "Perustele, mistä tulonhankkimismenot ovat syntyneet?". 

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai ps-sopimuksen maksut

Lomakkeella 50B ilmoitat kohdassa 4.2. vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämistä koskevan sopimuksen (ps-sopimuksen) perusteella maksamasi maksut, jos ne puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta tai tiedoissa on virheitä. Ilmoita kaikki vuoden aikana maksamasi maksut kohdassa "Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai ps-sopimuksen maksut yhteensä/vuosi".

Merkitse myös sen maksun saajan nimi sekä Y-tunnus, jonka tiedot puuttuivat tai olivat virheellisiä.

Vähennyksen voi tehdä vain se puoliso, joka on vakuutettuna tai jolla on oikeus varoihin. Vähennystä ei voi siirtää puolison verotukseen.

Eläkevakuutuksen maksut saa vähentää, jos vakuutusyhtiö toimii joko Suomessa tai muualla Euroopan talousalueella.

Maatalousyhtymän osakkaan korot ja tappiot

Osakkaan maatalousyhtymään kohdistuvat korot ja vaatimus tappioiden vähentämisestä pääomatuloista: Jos olet osakkaana maatalousyhtymässä, voit vähentää yhtymän verovuoden 2018 tappioita pääomatuloistasi. Käytä lomaketta 50B ja kyseistä kohtaa sivulta 3.

Jos maatalousyhtymä on lopettanut maatalouden harjoittamisen, voit poikkeuksellisesti vähentää pääomatuloistasi myös aiempien vuosien vahvistettuja tappioita.Jos haluat vähentää tappioita pääomatuloista, merkitse tähän osuutesi vähennettävän tappion määrästä joko prosentteina tai euroina. Tappion vähentämistä pääomatuloista on vaadittava ennen kuin verovuoden verotuksesi päättyy.

Tässä kohdassa voit ilmoittaa myös koron osakkaana ottamastasi velasta, joka kohdistuu maatalousyhtymän toiminnan rahoittamiseen. Ilmoita nämä tiedot: koron määrä euroissa, velan määrä verovuoden lopussa ja maatalousyhtymän Y-tunnus.

Alijäämähyvityksen enimmäismäärän lapsikorotus

Alijäämähyvitys tarkoittaa yleensä korkovähennystä.

Esimerkiksi pelkkiä ansiotuloja hankkivalla nelihenkisellä lapsiperheellä asuntolainan korkoja ”mahtuu” täyteen alijäämähyvitykseen vuodessa 34 286 euroa, jos vanhemmilla ei ole muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä.

Jos verovelvollisella ei ole lainkaan pääomatuloja tai niistä tehtävät vähennykset ovat suuremmat kuin pääomatulo, muodostuu alijäämää.

Pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä ovat esimerkiksi pääomatuloihin kohdistuvat tulonhankkimiskulut sekä asunto- ja tulonhankkimislainan korot. Jos vähennettävänä on vain korkoja eikä verovelvollisella ole lainkaan pääomatuloja, alijäämä on koron suuruinen. Alijäämähyvitys on 30 prosenttia alijäämästä. Ensiasunnon ostajalla alijäämähyvitys on 32 prosenttia.

Alijäämähyvitys vähennetään ansiotulojen verosta.

Alijäämähyvityksen maksimimäärä on 1 400 euroa verovelvollista kohden. Enimmäismäärää korotetaan 400 eurolla yhdestä lapsesta ja 800 eurolla kahdesta tai sitä useammasta lapsesta.

Nelihenkinen perhe voi siis alijäämähyvityksenä vähentää veroistaan 3 600 euroa. Tällöin perheen asuntolainan korkojen on pitänyt olla vähintään 34 286 euroa (viime vuonna asuntolainan koroista 35 % oli vähennyskelpoista, joten alijäämähyvityksen enimmäismäärä lasketaan näin: 30 prosenttia 0,35 x 34 286 eurosta = 3 600 euroa).

Alijäämähyvitys, jota ei voida vähentää veroistasi

Puolisoiden verotuksessa alijäämähyvityksen enimmäismäärä on yhteinen siten, että toisen puolison enimmäismäärästä käyttämättä jäävä osa voidaan siirtää toiselle puolisolle, jos puolisolla ei ole itsellään ansiotuloista määrättäviä veroja tai verot eivät riitä kattamaan alijäämää (rasti lomakkeen 50B kohtaan 5).

Vaatimus on tehtävä ennen verotuksen päättymistä.

Jos alijäämähyvitystä ei siirrä tehtäväksi puolison veroista, vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Tappion vähentäminen edellyttää pääomatuloja seuraavan kymmenen vuoden aikana. Jollei niitä ole tiedossa, käyttämättä jäävä alijäämähyvitys kannattaa siirtää puolisolle.

Verojuristi Tuomo Lindholm,
Veronmaksajat

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.