Veroilmoitus 2020 ja pääomatulosta tehtävät vähennykset

Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Jos pääomatuloihin liittyvissä vähennyksissä on virheitä tai puutteita, voit korjata tiedot Omaverossa tai lomakkeella 50B.

Jos veroilmoituksestasi puuttuu muita pääomatulojen tulonhankkimismenoja tai tiedoissa on virheitä, ilmoita tulonhankkimismenojen yhteismäärä kohdassa "Muut tulonhankkimismenot yhteensä/vuosi". Anna tarkempi selvitys tulonhankkimismenoista kohdassa ”Perustele, mistä tulonhankkimismenot ovat syntyneet”.

Pääomatulojen tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi

  • puhelinkulut                                                                                     
  • atk-kulut, kuten tietokone tai nettiyhteys
  • ammattikirjallisuuden hankkimisesta syntyneet kulut
  • työhuonevähennys
  • matkakulut

Kulujen täytyy liittyä tulojen hankkimiseen, esimerkiksi sijoitustoimintaan.

Pääomatuloista vähennettävissä kuluissa ei ole omavastuuta, paitsi jos kulut liittyvät arvopapereiden, arvo-osuuksien tai vastaavan omaisuuden hoitoon ja säilyttämiseen, jolloin kuluista vähennetään 50 euron omavastuu. 

Jos arvopaperien hoito- ja säilyttämismenot ovat yhteensä yli 50 euroa, merkitse menot täysimääräisinä. Älä vähennä omavastuuosuutta.

Merkitse myös sen maksun saajan nimi sekä Y-tunnus, jonka tiedot puuttuivat tai olivat virheellisiä.

Ilmoita tässä kohdassa 4.3. myös jälkimarkkinahyvitys, jonka olet maksanut myyjälle ostaessasi joukkovelkakirjan, ja tulonhankkimisvelkaan kohdistuvat muut kulut kuin korot.

Jälkimarkkinahyvitys on korkoa vastaava hyvitys, joka on kertynyt joukkovelkakirjalainoista. Jälkimarkkinahyvitystä kertyy joukkovelkakirjan luovutusta edeltäneen koronmaksupäivän ja luovutuspäivän väliseltä ajalta. Hyvitys saadaan tai maksetaan joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä. Joukkovelkakirjalainan oston yhteydessä ostaja voi maksaa jälkimarkkinahyvitystä myyjälle. Jälkimarkkinahyvitys on silloin ostajalle tulonhankkimismenoa, ja hän voi vähentää sen omassa verotuksessaan.

Maatalousyhtymän osakkaan korot ja tappiot

LOMAKE 50B tai Omavero

HUOMAA: Osakkaan maatalousyhtymään kohdistuvat korot ja vaatimus tappioiden vähentämisestä pääomatuloista: Jos olet osakkaana maatalousyhtymässä, voit vähentää yhtymän verovuoden 2020 tappioita pääomatuloistasi. Lomakkeesta 50B kyseinen kohta löytyy sivulta 3.

Jos maatalousyhtymä on lopettanut maatalouden harjoittamisen, voit poikkeuksellisesti vähentää pääomatuloistasi myös aiempien vuosien vahvistettuja tappioita. Jos haluat vähentää tappioita pääomatuloista, merkitse tähän osuutesi vähennettävän tappion määrästä joko prosentteina tai euroina. Tappion vähentämistä pääomatuloista on vaadittava ennen kuin verovuoden verotuksesi päättyy.

Tässä kohdassa voit ilmoittaa myös koron osakkaana ottamastasi velasta, joka kohdistuu maatalousyhtymän toiminnan rahoittamiseen. Ilmoita nämä tiedot: luotonantajan nimi, lainan tunnus, koron määrä euroissa, velan määrä verovuoden lopussa ja maatalousyhtymän Y-tunnus.

Tuomo Lindholm

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Artikkeli on julkaistu 9.3.2021.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.