Veroilmoitus 2021 ja korkojen vähentäminen

Verovelvollinen saa vähentää maksamansa asuntolainan ja tulonhankkimislainan korot pääomatuloistaan. Lisäksi takausvelan korot ovat tietyissä tapauksissa vähennyskelpoisia. 

OMAVERO tai LOMAKE 50B  

KORKOJEN VÄHENTÄMINEN 2021

Paljonko saa vähentää:

  • Kulutusluoton ja opintolainan koroista 0 %
  • Asuntolainan koroista 10 %
  • Tulonhankkimisvelan koroista 100 %

Korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos pääomatuloihin kohdistuvat vähennykset, kuten korkomenot, ylittävät pääomatulojen määrän, syntyy alijäämä. Alijäämän perusteella verovelvollisella on oikeus ansiotulojen verosta myönnettävään alijäämähyvitykseen (ks. tarkemmin Asuntolainan korot ja alijäämähyvitys).

Korkojen vähennyskelpoisuus riippuu lainan käyttökohteesta. Verovelvollisen on tämän vuoksi selvitettävä, mihin tarkoitukseen velka on käytetty. Jos velan käyttötarkoitus myöhemmin muuttuu, verovelvollisen on esitettävä selvitys velan uudesta käyttötarkoituksesta.

Jos verovelvollinen joutuu esimerkiksi taloudellisten vaikeuksien vuoksi ottamaan uutta lainaa vanhan lainan pääoman tai korkojen maksamista varten, on uuden lainan käyttötarkoitus lähtökohtaisesti sama kuin vanhan lainan.

Korko, joka on maksettu ennen aikaa, jolta se on laskettu, on vähennyskelpoinen vain siltä osin kuin se kohdistuu verovuoteen ja sitä seuraavaan vuoteen. Suurempaa korkovähennystä ei siten saa maksamalla korkoja pitkältä ajalta etukäteen.

Jos koroissa on virheitä tai puutteita, voit korjata tiedot Omaverossa tai lomakkeella 50B.

Hanna Silander

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Artikkeli on julkaistu 7.3.2022.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.