Metsätalouden veroilmoitus 2017

Uutena vähennyksenä metsätalouden tuloista tehdään yrittäjävähennys. Järkevällä suunnittelulla saat parhaimman hyödyn yrittäjävähennyksestä.

Kuka on vastuussa veroilmoituksen antamisesta?

Metsätalouden harjoittajalla on velvollisuus antaa veroilmoitus. Veroilmoitusta ei tarvitse antaa jokaisesta metsätilasta erikseen, vaan tiedot voi antaa kootusti yhdellä lomakkeella. Ainoastaan silloin tuloveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vuonna 2017 ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Kahden tai useamman henkilön omistaessa metsäkiinteistön (eli kun kyseessä on verotusyhtymä) veroilmoituksen antamisesta vastaavat yhtymän osakkaat. Puolisoita verotetaan heidän yhdessä harjoittamastaan metsätaloudesta kuten verotusyhtymää. Ainoastaan silloin puolisot voivat antaa yhteisen veroilmoituslomakkeen lisäksi erikseen omat ilmoituksensa, jos toinen puolisoista omistaa yhdessä omistetun metsätilan lisäksi täysin erillisen, pysyvästi itsenäisesti hallitun metsätilan.

Kuolinpesän nimissä harjoitetusta metsätaloudesta veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kuolinpesän osakkaat. Kuolinpesän osakas ei ilmoita omalla veroilmoituksellaan osuuttaan kuolinpesään eikä metsätuloja.

Milloin veroilmoitus annetaan?

Yleensä metsätalouden veroilmoitus vuodelta 2017 pitää antaa viimeistään 28.2.2018. 

Tästä jättöajankohdasta on kuitenkin kaksi poikkeusta. Jos et ole alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen, voit antaa metsätalouden veroilmoituksen vasta esitäytetyn veroilmoituksen palauttamisen yhteydessä. Palautuspäivä on merkitty verolomakkeelle: se on joko 8.5.2018 tai 15.5.2018. Toinen poikkeus jättöajasta on se, jos olet ammatin- tai liikkeenharjoittaja, jolloin voit jättää metsätalouden veroilmoituksen yhdessä muiden veroilmoitustesi kanssa keskiviikkona 3.4.2018.

Veroilmoitus kannattaa antaa nykyään sähköisesti – lisätietoja saat esimerkiksi nettiosoitteesta vero.fi/veroilmoitus/2C.

Veroilmoituksen voi antaa myös Verohallinnon paperilomakkeilla. Puolisot jättävät veroilmoituksensa samaan aikaan sen mukaan, kumman puolisoista pitää jättää ilmoituksensa aikaisemmin. Verotusyhtymät jättävät veroilmoituksen 28.2.2018.

Vuosimenettelyyn kuuluvan arvonlisäverovelvollisen metsätalouden harjoittajan pitää antaa arvonlisäveroilmoitus viimeistään 28.2.2018, jona ajankohtana arvonlisävero pitää viimeistään myös maksaa.

Mitä lomakkeita pitää antaa?

Jos olet velvollinen antamaan metsätalouden harjoittamisesta veroilmoituksen, ilmoitettavat tuloverotiedot annetaan 2C-lomakkeella.

Verotusyhtymän tulee palauttaa metsäveroilmoituksen lisäksi lomake numero 36, jos osakkuustiedoissa on verovuoden aikana tapahtunut muutoksia tai yhtymällä on maa-ainesten kuten soran, saven tai turpeen myyntituloja taikka näihin kohdistuvia tulonhankkimismenoja. Arvonlisäverovelvolliset metsätalouden harjoittajat antavat lisäksi arvonlisäveroilmoituksen, jos kaudelta on ilmoitettavia veroa koskevia tietoja.

Muista arvonlisäveroilmoitus!

Metsänomistajille ei lähetetä postitse arvonlisäverolomakkeita ja ilmoituksen täyttöohjeita, vaan arvonlisäveroilmoitus on annettava oma-aloitteisesti. Vuoden 2017 arvonlisäverotiedot on kätevintä antaa sähköisesti Omavero-palvelussa (vero.fi/omavero). Kuolinpesä tarvitsee kirjautumiseen Katso-tunnisteen. Verohallinnon Omavero-palvelu

Luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos arvonlisäverotuksessasi sovellettava verokausi on kalenterivuosi, et harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa eikä sinulla ole veroa koskevia tietoja. Arvonlisäveroilmoitus pitää tällöinkin antaa, jos Verohallinto sitä erikseen vaatii.

Näin ilmoitat verkossa

* Mene sivulle vero.fi/veroilmoitus/2C.

* Valitse maatalousyrittäjä ja metsänomistaja.

* Valitse oma tapasi ilmoittaa: pankkitunnuksilla tai Katso-tunnisteella. Sivusto ohjaa sinua.

* Löydät sivulta myös arvonlisäveroilmoituksen.

Juha-Pekka Huovinen, verojuristi
Veronmaksajat

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.