Metsätalouden veroilmoitus 2018

Huomaa, että veroilmoitusten jättöaikoihin on tullut muutoksia. Metsätalouden tuloista tehdään yrittäjävähennys. Järkevällä suunnittelulla saat parhaimman hyödyn yrittäjävähennyksestä.

Kuka on vastuussa veroilmoituksen antamisesta?

Metsätalouden harjoittajalla on velvollisuus antaa veroilmoitus. Veroilmoitusta ei tarvitse antaa jokaisesta metsätilasta erikseen, vaan tiedot voi antaa kootusti yhdellä lomakkeella. Ainoastaan silloin tuloveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vuonna 2018 ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Kahden tai useamman henkilön omistaessa metsäkiinteistön (eli kun kyseessä on verotusyhtymä) veroilmoituksen antamisesta vastaavat yhtymän osakkaat. Puolisoita verotetaan heidän yhdessä harjoittamastaan metsätaloudesta kuten verotusyhtymää. Ainoastaan silloin puolisot voivat antaa yhteisen veroilmoituslomakkeen lisäksi erikseen omat ilmoituksensa, jos toinen puolisoista omistaa yhdessä omistetun metsätilan lisäksi täysin erillisen, pysyvästi itsenäisesti hallitun metsätilan.

Kuolinpesän nimissä harjoitetusta metsätaloudesta veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kuolinpesän osakkaat. Kuolinpesän osakas ei ilmoita omalla veroilmoituksellaan osuuttaan kuolinpesään eikä metsätuloja. 

Milloin veroilmoitus annetaan?

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu.

Yleensä metsätalouden veroilmoitus vuodelta 2018 pitää antaa viimeistään 28.2.2019.

Myös ne metsänomistajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia, antavat metsätalouden veroilmoituksen helmikuun loppuun mennessä. Mikäli harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, anna kaikki tuloveroilmoitukset 2.4.2019. Rajoitetusti verovelvolliset palauttavat metsätalouden veroilmoituksen 21.5.2019.

Veroilmoitus kannattaa antaa nykyään sähköisesti – lisätietoja saat esimerkiksi nettiosoitteesta vero.fi/veroilmoitus/2C. Veroilmoituksen voi antaa myös Verohallinnon paperilomakkeilla. Verohallinto ei lähetä enää veroilmoituksen mukana palautuskuorta eikä painettuja täyttöoppaita. Veroilmoituksen täyttämisen tarkemmat ohjeet löytyvät internetosoitteesta www.vero.fi.

Verotusyhtymät jättävät veroilmoituksen 28.2.2019

Mitä lomakkeita pitää antaa?

Jos olet velvollinen antamaan metsätalouden harjoittamisesta veroilmoituksen, ilmoitettavat tuloverotiedot annetaan 2C-lomakkeella.

Verotusyhtymät eivät enää palauta lomaketta numero 36 omistusosuusmuutosten takia. Kyseinen lomake (yhtymäselvitys) on poistettu käytöstä ja Verohallinto saa tiedon osakkaiden metsämaan omistusosuuksista suoraan kiinteistörekisteristä. Arvonlisäverovelvolliset metsätalouden harjoittajat antavat lisäksi arvonlisäveroilmoituksen, jos kaudelta on ilmoitettavia veroa koskevia tietoja.

Muista arvonlisäveroilmoitus!

Metsänomistajille ei lähetetä postitse arvonlisäverolomakkeita ja ilmoituksen täyttöohjeita, vaan arvonlisäveroilmoitus on annettava oma-aloitteisesti. Vuoden 2018 arvonlisäverotiedot on kätevintä antaa sähköisesti Omavero-palvelussa.

Verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kuolinpesä ja yhtymä tarvitsevat kirjautumiseen Katso-tunnisteen. Arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, kuten jos ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos arvonlisäverotuksessasi sovellettava verokausi on kalenterivuosi, et harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa eikä sinulla ole veroa koskevia tietoja. Arvonlisäveroilmoitus pitää tällöinkin antaa, jos Verohallinto sitä erikseen vaatii.

Arvonlisävero pitää maksaa viimeistään 28.2.2019, jos verokautesi on kalenterivuosi.

Näin ilmoitat verkossa

  • Mene sivulle www.vero.fi/omavero.
  • Valitse oma tapasi ilmoittaa: pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai Katso-tunnisteella.
  • Ilmoita myös arvonlisäverot Omaverossa.

Juha-Pekka Huovinen, verojuristi
Veronmaksajat

Artikkeli on julkaistu 9.1.2019.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.