Hankintatyö

Hankintatyöstä voi tulla verotettavaa tuloa

Ellei kyse ole verovapaasta hankintatyöstä, hankintatyön arvo verotetaan metsänomistajan ansiotuloina.

Hankintatyöllä tarkoitetaan metsänomistajan tai hallintaoikeuden metsään pidättäneen, metsänomistajaan rinnastuvan verovelvollisen itsensä hankintakaupan yhteydessä tekemää puutavaran valmistus- ja kuljetustyötä. Hankintatyön tekijä voi olla myös puolisosi tai kotona asuva, ennen verovuoden alkua 14 vuotta täyttänyt lapsesi. Kuolinpesissä ja verotusyhtymissä hankintatyön tekijöiksi katsotaan osakkaat perheenjäsenineen.

Hankintatyön arvoksi katsotaan määrä, joka vastaavasta työstä olisi maksettava palkatulle henkilölle. Verohallinto antaa tähän liittyen ohjeelliset yksikkötaksat eri puutavaralajien valmistamisesta ja kuljettamisesta.

Hankintatyöstä ei veroteta, jos valmistetun tai kuljetetun puun määrä jää alle 125 kuutioon verotuksellista maatilaa kohden. Verovapaa määrä lasketaan joka verovuodelle erikseen. Hankintatyön kohdistuminen oikealle verovuodelle ratkaistaan työn tekemisajan mukaan, ei siis puutavaran luovutushetken eikä kauppahinnan saantihetken mukaan.

Puun myyntitulon verotukseen hankintatyö vaikuttaa siten, että puun myynnistä saadusta kauppahinnasta vähennetään ensin mahdollinen arvonlisävero ja tämän jälkeen vähennetään hankintatyön kokonaisarvo. Jäljelle jäävä määrä on puun myyntitulona verotettavaa pääomatuloa.

Hankintatyön arvo ja maataloustraktorin ja sen lisälaitteiden menojen korjauserä

Hankintatyön arvoja ja ns. korjauseriä laskettaessa voidaan, jos verovelvollinen ei ole antanut tarkempaa selvitystä, käyttää alla olevia keskimääräisiä arvoja ja yksikkökustannuksia (e/m3)

Puutavaralaji Työn arvo
Valmistus
Työn arvo 
Kuljetus
Konekustannus
Kuljetus
Mäntytukki 5,54   2,17 3,26
Mäntykuitu  12,77     2,24 3,37
Kuusitukki    7,13   2,20 3,29
Kuusikuitu   13,37 2,38 3,57
Koivutukki   5,26  2,49 3,74
Koivukuitu  11,82 2,62 3,93
Energiapuu (kokopuu)  7,88  4,09   6,14
Halot ja klapit 26,78 2,62  3,93
Haketus 4,18    
Hake    2,62 3,93

Ellei puutavaralajista ole selvitystä, käytetään konekustannuksen kuljetuksen korjauseränä 3,93 e/m3.

Kun maataloustraktoria käytetään metsätalouden kalustoon kuulumattomien lisävarusteiden kanssa, voidaan korjauseränä käyttää 11,00 e/tunti. 

Juha-Pekka Huovinen, verojuristi
Veronmaksajat

Artikkeli on julkaistu 9.1.2019.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.