Veroilmoituksen palautus

Metsätalouden veroilmoitus 2019 – milloin veroilmoitus pitää antaa?

Metsätalouden veroilmoituksen 2019 palautuspäivät:

Pelkkä metsätalous 2.3.2020
Jos olet lisäksi ammatin- 
tai liikkeenharjoittaja tai 
maataloudenharjoittaja
2.4.2020
Verotusyhtymät ja kuolinpesät   2.3.2020
Rajoitetusti verovelvolliset

Toukokuussa samaan aikaan 
esitäytetyn veroilmoituksen kanssa.

Kenen vastuulla veroilmoituksen antaminen on?

Metsätalouden harjoittajalla on velvollisuus antaa veroilmoitus.

Kahden tai useamman henkilön omistaessa metsäkiinteistön (eli kun kyseessä on verotusyhtymä) veroilmoituksen antamisesta vastaavat yhtymän osakkaat.

Puolisoita verotetaan heidän yhdessä harjoittamastaan metsätaloudesta kuten verotusyhtymää. 

Kuolinpesän nimissä harjoitetusta metsätaloudesta veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kuolinpesän osakkaat. 

Kuolinpesän osakas ei ilmoita omalla veroilmoituksellaan osuuttaan kuolinpesään eikä metsätuloja.

Jollei veroilmoitusta anneta ajoissa, seurauksena on yleensä joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Tämä riippuu siitä, missä vaiheessa ilmoitus lopulta annetaan. 

MILLOIN TULOVEROILMOITUSTA EI TARVITSE ANTAA? Ainoastaan silloin tuloveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vuonna 2019 ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Miten veroilmoitusvelvollisuus täytetään?

Veroilmoitus kannattaa antaa nykyään sähköisesti Omaverossa – lisätietoja saat Verohallinnon verkkosivuilta

Veroilmoituksen voi antaa myös Verohallinnon paperilomakkeilla. Veroilmoituksen täyttämisen tarkemmat ohjeet Verohallinnon verkkosivuilla. Verohallinto ei lähetä enää veroilmoituksen mukana palautuskuorta eikä painettuja täyttöoppaita.

Ilmoitettavien tietojen pitää perustua muistiinpanoihin. 

Mitä lomakkeita pitää antaa?

Jos olet velvollinen antamaan metsätalouden harjoittamisesta veroilmoituksen, ilmoitettavat tuloverotiedot annetaan 2C-lomakkeella. Veroilmoitusta ei tarvitse antaa jokaisesta metsätilasta erikseen, vaan tiedot voi antaa kootusti yhdellä lomakkeella.

Verohallinto saa tiedon verotusyhtymien osakkaiden metsämaiden omistusosuuksista suoraan kiinteistörekisteristä, joten enää ei anneta 36-lomaketta. 

Arvonlisäverovelvolliset metsätalouden harjoittajat antavat lisäksi arvonlisäveroilmoituksen, jos kaudelta on ilmoitettavia veroa koskevia tietoja. Muista allekirjoittaa kaikki veroilmoituslomakkeet. 

Tulosta lomakkeet 

Veroilmoituslomakkeet voi tulostaa Verohallinnon internetsivuilta. 

Tulosta: Metsätalouden veroilmoitus 2C

Voit hakea lomakkeita Verohallinnon verkkosivuilta: Syötä suurennuslasilla merkittyyn Haku-toimintolaatikkoon etsimäsi lomakkeen numero, esimerkiksi 2C, 2L, tai 50B. Tämä hakutoiminto tuo etsimäsi lomakkeen, jota klikkaamalla aukeaa koko lomake.

HUOM! Veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa yleensä myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Muista arvonlisäveroilmoitus!

Metsänomistajille ei lähetetä postitse arvonlisäverolomakkeita ja ilmoituksen täyttöohjeita, vaan arvonlisäveroilmoitus on annettava oma-aloitteisesti.

Vuoden 2019 arvonlisäverotiedot on kätevintä antaa Omavero-palvelussa.  Verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kuolinpesä ja yhtymä tarvitsee kirjautumiseen Katso-tunnisteen. 

Arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, esimerkiksi jos ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos arvonlisäverotuksessasi sovellettava verokausi on kalenterivuosi, et harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa eikä sinulla ole verovuodelta ilmoitettavaa. Arvonlisäveroilmoitus pitää tällöinkin antaa, jos Verohallinto sitä erikseen vaatii. 

MILLOIN? Arvonlisäveroilmoitus pitää antaa ja arvonlisävero maksaa viimeistään 2.3.2020, jos verokautesi on kalenterivuosi.

Juha-Pekka Huovinen

Artikkeli on julkaistu 16.1.2020.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.