Maatalous

Maatalouden harjoittajat ovat yleensä luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä. Jos maataloutta harjoittaa kahden tai useamman henkilön yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on kiinteistön viljely tai hallinta, se katsotaan verotuksessa verotusyhtymäksi.

Maatalouden tulos otetaan huomioon maatalouden harjoittajan verotuksessa jaettavana yritystulona. Maataloudesta saatu jaettava yritystulo jaetaan luonnollisen henkilön ja kuolinpesän sekä verotusyhtymän osakkaiden verotuksessa pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin.

Tulosta