JÄSENALUEELLE KIRJAUTUMINEN UUDISTUI   Katso ohjeet »

Tänään on taksvärkkipäivä: 8.6. veronmaksaja alkaa vihdoin tienata itselleen

08.06.2022  |  Vuosi 2022

Keskiviikkona 8. kesäkuuta vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajan taksvärkkipäivää. Tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön; alkuvuosi on (laskennallisesti) paiskottu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi.

Kuluvana vuonna kokonaisveroasteen arvioidaan Suomessa olevan 42,7 prosenttia suhteessa kansantuotteeseen, kun mukaan lasketaan muun muassa valtion, kuntien ja kirkon tuloverot, kulutusverot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Tämä prosentti tulee vuoden 2022 työpäivistä laskettuna täyteen taksvärkkipäivänä 8.6. *).

Veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 37,3 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli lähellä EU-maiden keskitasoa.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen taksvärkkipäivä on ajoittunut juhannuksen ja kesäkuun alkupuolen välille. Suomen veroaste on tänä aikana ollut noin 3-5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin EU15-maiden veroasteiden keskiarvo.

*) Veroaste on tänä vuonna 42,7 % kansantuotteeseen suhteutettuna, kun mukaan lasketaan valtion, kuntien ja kirkon verot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Vuoden 2022 työpäivistä laskettuna julkisen sektorin hyväksi tehdyt taksvärkkipäivät tulevat täyteen 8.6.2022

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, puh. 0400 414 652
viestintäjohtaja Antti Oksanen, puh. 045 857 8178

 

Liite:

- Veroaste Suomessa sekä EU15- ja OECD-maissa 1980-2022 (pdf)

Tulosta