Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja kertyi 108 miljardia euroa vuonna 2021

16.09.2022  |  Uutiset

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 8,6 % vuonna 2021, kertoo Tilastokeskus. Yhteensä kertymä oli 108,2 miljardia euroa. Osa kasvusta johtuu koronapandemian vuoksi tavanomaista pienemmiksi jääneistä vertailuvuoden 2020 luvuista.

Veroaste nousi edellisvuodesta 1,2 prosenttiyksikköä ja oli 43,0 % vuonna 2021. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Veroaste vuosina 1975-2021Kuva: Tilastokeskus, Verot ja veroluonteiset maksut

Kotitalouksien maksamien tulo- ja pääomaverojen kertymä kasvoi 8,0 % ja oli 32,3 miljardia euroa. Yhteisöveron kertymä kasvoi 32,5 % ja oli 6,7 miljardia euroa.

Sekä työntekijöiden että työnantajien maksamien pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymät kasvoivat.

Tavaroista ja palveluista maksettujen verojen kertymä oli 34,9 miljardia euroa ja kertymä kasvoi 4,2 %.

Merkittävimmät laskut olivat arpajaisverokertymässä, joka aleni 96 miljoonaa euroa eli -58,9 % (alennettu verokanta) sekä autoverossa, joka pieneni 198 miljoonaa euroa eli -27,8 % muun muassa sähköautojen osuuden kasvun takia.

Minna Petäinen

Tulosta