Kesämökilläni kaadetaan lahoja kuusia – millaisen kotitalousvähennyksen saan kaatotyöstä?

29.09.2022  |  Verojuristi vastaa

Vanhan kesämökkini pihapiiristä kaadetaan muutamia lahoja kuusia kesällä 2022. Saanko näistä kaatotöistä kotitalousvähennystä 40 vai 60 prosentin mukaan? Käytän itse mökkiä vapaa-ajan asuntonani. Yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Saat vähentää 60 prosenttia työn osuudesta arvonlisäveroineen, koska olet ostanut lahopuiden kaatotyön ennakkoperintäreksiteriin merkityltä yritykseltä.

Pihapuiden kaato sekä pihapuiden oksien karsinta oikeuttavat tähän korotettuun 60 prosenttia kotitalousvähennykseen. Jos näissä töissä käytetään konetta, kuten nosturia, voi myös niiden työosuudesta saada kotitalousvähennyksen.

Vuonna 2022kotitalousvähennyksen maksimi on 3 500 euroa henkilöltä, jos kysymys tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tai öljylämmityksestä luopumisesta. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä. Verohallinto myös listaa pihapuiden kaatamisen tai oksien karsinnan tavanomaiseksi kotitaloustyöksi.

Piha-alueella tarkoitetaan yleensä tonttia. Piha-alueena voidaan haja-asutusalueella pitää rakennusta ympäröivää enintään 10 000 neliömetrin suuruista aluetta. Tämä haja-asutusalueella piha-alueeksi katsottava alue käy monesti parhaiten ilmi tätä asuntoa ympäröivästä rakennuspaikan suuruisesta alueesta.

Pihapuulla tarkoitetaan esimerkiksi mökin nurmialueella olevaa yksittäistä puuta, joka kaadetaan esimerkiksi lahoamisen vuoksi.

Kaikki piha-alueella tehtävä puiden kaataminen ei kuitenkaan oikeuta kotitalousvähennykseen. Kotitalousvähennystä ei voi saada piha-alueen ulkopuolella tehtävästä puunkaatotyöstä eikä piha-alueen laajentamiseen liittyvistä puunkaatotöistä. Sama koskee pihapuiden kaatamista uudisrakentamisen yhteydessä.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.