Kansainvälinen palkkaverovertailu 2012: Euromaat kiristävät kulutusveroja, ei työn verotusta

13.12.2012  |  Vuosi 2012

Monet eurooppalaiset maat ovat velkakriisin jatkuessa tasapainottaneet talouttaan kiristämällä kulutusverotusta ja erityisesti arvonlisäverotusta. Sen sijaan muutokset työn verotuksessa ovat olleet vähäisiä. Kuluvana vuonna Suomesta on tullut pienten palkkatulojen verottajana euromaiden kevein.

Tämä käy ilmi Kansainvälinen palkkaverovertailu 2012 -selvityksestä, jossa vertaillaan työn verotusta 18 OECD-maassa* neljällä eri palkkatasolla. Selvityksen on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Minna Punakallio.

Suomen palkkaverotus on eurooppalaisessa vertailussa kilpailukykyistä pienillä palkoilla. 25 800 euroa vuodessa ansaitsevan suomalaisen tuloverotus on 2,6 prosenttiyksikköä keveämpää kuin eurooppalaisissa maissa keskimäärin. Keskituloisen tuloverotus on Euroopan keskiarvon tuntumassa.

Marginaaliverotus eli tulojen lisäykseen kohdistuva verotus on Suomessa sen sijaan kireää lähes kaikilla esimerkkipalkoilla. Keskipalkkaisen, 39 700 euroa vuodessa ansaitsevan marginaaliveroprosentti on 5,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin muualla Euroopassa keskimäärin. Suurilla palkkatuloilla ero on 6,2 prosenttiyksikköä. Sen sijaan selvityksen alimman vuosipalkan marginaaliveroaste alittaa Euroopan keskiarvon 2,1 prosenttiyksiköllä.

Suomi kiristää työn verotusta vuonna 2013. Valtion tuloveroasteikon tulorajat ja tulosidonnaiset verovähennykset jätetään ennalleen, ja 100 000 euron ylittäville verotettaville tuloille säädetään kahden prosenttiyksikön niin kutsuttu solidaarisuusvero. Lisäksi työtulovähennystä kasvatetaan matalammilla työtuloilla.

Tuloverotus on Suomessa jo nyt hyvin progressiivista. Vertailun matalimmalla esimerkkipalkalla tuloveroasteet ja marginaaliveroprosentit ovat muita Euroopan maita kevyempiä, mutta verotus kiristyy voimakkaasti tulojen lisääntyessä. Ensi vuoden veropäätökset voimistavat tätä kehitystä. Progression lisääminen ylimpiä marginaaliveroprosentteja korottamalla ei kuitenkaan kuro umpeen julkisen talouden alijäämää, sillä se ei tuota merkittäviä lisätuottoja julkiselle sektorille.  

Lisätietoja:
pääekonomisti Minna Punakallio, puh. 09 6188 7326, 040 751 5175
 
* Selvityksen maat ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Suomi, Viro, Britannia, Norja, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Australia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat.

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2012 -selvitys (pdf)
Palkkaverovertailuun liittyviä kalvoja (pdf)
Arvonlisäverokantojen kiristykset 1.1.2008 - 31.12.2012 (pdf)

Katso myös: Kiristysten aika - Kulutusverot meillä ja muualla -selvitys 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.