Veronmaksajien vuosikokous: Verohallinto ei saa ohjeillaan kiristää tai vaikeuttaa verotusta

06.05.2014  |  Vuosi 2014

Veronmaksajain Keskusliitto on huolissaan Verohallinnon antamien ohjeiden laadusta ja sävystä. Viime aikoina ohjeissa on korostunut tulkintalinjan vieminen lainsäätäjän tarkoitusta ja oikeuskäytäntöä tiukemmalle, todetaan Veronmaksajien vuosikokouksen kannanotossa.

”Eduskunta määrittelee verotuksen tarkoitetun tason, kun se säätää lain. Tulkintojen jatkuva tiukentaminen tai verokertymän lisääminen eivät saa olla Verohallinnon antaman ohjeistuksen päämääränä. Verohallinnon antamien ohjeiden tulee selkeyttää ja helpottaa lain soveltamista käytännön elämässä, ei tehdä sitä hankalaksi ja monimutkaiseksi. Ohjeiden ei pidä myöskään keinotekoisesti kiristää verotusta ankarammaksi kuin mitä eduskunta on lain säätäessään tarkoittanut.”

”Kotitalousvähennyksestä annettu ohjeistus on yksi esimerkki aiheutuneista ongelmista. Verohallinto on joutunut useita kertoja muuttamaan kotitalousvähennystä koskevaa ohjettaan, kun tuomioistuimet ovat tulkinneet säännöksiä Verohallintoa enemmän veronmaksajan hyväksi.”

”Toinen ajankohtainen esimerkki on Verohallinnon lounasseteleiden käyttöä koskeva ohjeistus. Lounasseteleistä annetut sekavat ohjeet ovat aiheuttaneet epävarmuutta ja epätietoisuutta niin työnantajien, työntekijöiden kuin lounasravintoloiden henkilökunnan piirissä. Vastaavanlaisia esimerkkejä löytyy myös yritysverotuksesta.”

”Pahimmillaan Verohallinnon ohjeet ovat olleet vastoin vakiintunutta verotuskäytäntöä ja tukeutuvat satunnaiseen julkaisemattomaan hallinto-oikeuden ratkaisuun. Heikkotasoisista ja jatkuvasti muuttuvista ohjeista aiheutuu mittavaa haittaa, sillä ne aiheuttavat pitkäaikaista epävarmuutta verolakien tulkinnasta ja oikeasta soveltamisesta. Pahimmillaan voidaan joutua odottamaan vuosikausia korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisuja kysymyksiin, jotka selkeällä ohjeistuksella voitaisiin välttää.”

”Verohallinnon ohjeita käyttävät virkamiesten lisäksi tavalliset veroa maksavat kansalaiset, yritykset ja työnantajat selvittäessään oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Ohjeiden tulisi antaa selkeitä ja yksiselitteisiä ratkaisuja käytännön elämän jokapäiväisiin asioihin.”

Verohallinto on parhaillaan päivittämässä lähes kaikki tuloverotuksen ohjeet. Veronmaksajain Keskusliitto vaatii Verohallintoa asettamaan ohjeiden kirjoittamisen tavoitteiksi selkeyden ja veronmaksajan oikeusturvan. Sidosryhmiä on kuultava riittävästi eri vaiheissa.

”Verohallinnon perustehtävä on auttaa veroa maksavia kansalaisia suoriutumaan sujuvasti ja oikein velvoitteistaan, ei kiristää keinotekoisesti verotusta saati vaikeuttaa verovähennysten tai luontoisetujen käyttöä.”

Lisätiedot:

Lakiasiain johtaja Vesa Korpela, p. (09) 6188 7302, 0400 414 025

www.veronmaksajat.fi

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.