Veronmaksajat laski budjettiriihen vaikutukset: Progressio kiristyy ensi vuonna

10.09.2015  |  Vuosi 2015

Budjettiriihen verolinjaukset kiristävät palkkaverotuksen progressiota vuonna 2016. Esimerkiksi hyvää 8684 euron kuukausipalkkaa ansaitsevan verotus kiristyy 0,6 prosenttiyksikköä 45,2 prosentista 45,8 prosenttiin.

Sen sijaan keskituloisen 3256 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti alenee 0,2 prosenttiyksikköä 31,2 prosentista 31,0 prosenttiin. Keskimääräistä alempaa 2171 euron palkkaa saavan verotus kevenee puolestaan 0,4 prosenttiyksikköä 23,8 prosentista 23,4 prosenttiin.

Nettopalkan ostovoima pysyy vuonna 2016 lähellä vuoden 2015 tasoa. Keskituloisen palkansaajan ostovoima paranee 0,2 prosenttia. Suuremmilla palkkatasoilla myös ostovoimakehitys kääntyy ensi vuonna negatiiviseksi.

Näissä Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on budjettiriihen ratkaisujen lisäksi huomioitu sosiaalivakuutusmaksujen muutosten sekä arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset verotukseen ja ostovoimaan. Laskelmassa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 1,1 prosenttia ja hintatason 1,2 prosenttia vuonna 2016. Arvioitu ansiokehitys pitää sopimuskorotusten lisäksi sisällään muun muassa liukumien vaikutuksen.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää budjettiriihen verolinjaa yleisesti melko yllätyksettömänä. Työtulovähennyksen mittava korotus turvaa pieni- ja keskituloisten ostovoimaa tilanteessa, jossa työmarkkinajärjestöt ovat kesäkuussa sopineet äärimaltillisen palkkalinjan jatkamisesta.

Ansiotulojen jo nyt ankaran progressiivisuuden jyrkkeneminen entisestään on kuitenkin kauneusvirhe.

- Juhlapuheissa kyllä kannustetaan suomalaisia ahkeruuteen, yritteliäisyyteen ja osaamisen kartuttamiseen. Ansiotulojen verotuksen progressiivisuutta kiristämällä annetaan kuitenkin käytännössä päinvastainen viesti.

Lehtinen pitää ansiotulojen verotuksen progression kiristämistä ensi vuonna haasteena myös hallitusohjelman verolinjausten toteutumisen kannalta.

- Hallitusohjelman mukaan kenenkään palkkaverotus ei vaalikaudella kiristy. Nyt näin kuitenkin on käymässä keskimääräistä suuremmilla palkkatuloilla heti vuonna 2016.

- Hallituksella riittää jatkossa kirittävää työn verotuksen osalta, Lehtinen arvioi.

Myös pääomatulojen verotuksessa progressio kiristyy ensi vuonna, kun yli 30.000 euron pääomatuloihin kohdistuvaa verotusta kiristetään prosenttiyksiköllä. Pääomatulojen verotuksessakin pitäisi Lehtisen mielestä pyrkiä parantamaan ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

- Toivottavasti edelliseltä vaalikaudelta liiankin tutuiksi tulleet poukkoilevat vuosittaiset veromuutokset eivät ole nyt tekemässä paluuta.

Veronkiristyksistä suuri osa suunnataan vuonna 2016 valmisteveroihin, mikä on Lehtisen mielestä oikea painotus. Esimerkiksi tupakan veronkorotuksilta voi välttyä käyttämällä vähemmän tätä terveydelle haitallista tuotetta.

- On parempi verottaa haittoja kuin hyödyllisiä asioita, kuten työntekoa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652


Hallituksen budjettiesitys: Palkansaajan verot ja ostovoima 2015 - 2016 eri tulotasoilla (pdf, päivitetty 28.9.2015)

Palkansaajan tuloveroprosentit 1991 - 2016 sekä ansiotason ja ostovoiman muutokset 2000 - 2016 (pdf, päivitetty 28.9.2015)

Arvioita budjettiesityksen kulutusveromuutosten vaikutuksista 2016 (pdf)

Esimerkkejä asuntolainan korkovähennyksestä (pdf)

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.