Veronmaksajien Lehtinen hallitusohjelmasta: Verotukseen tervetullut käänne

27.05.2015  |  Vuosi 2015

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallitusohjelman veropakettia melko hyvänä kokonaisuutena. Merkittävin linjaus on sitoutuminen kokonaisveroasteen nousun estämiseen.

”Tärkeintä on, että veronkiristysten kausi vihdoin päättyy ja julkista taloutta tasapainotetaan jatkossa menosäästöillä ja rakenneuudistuksilla." 

”Edellisen vaalikauden massiiviset veronkiristykset nakersivat pahoin talouden perustaa. Tältä osin uusi hallitusohjelma antaa toivoa”, katsoo Lehtinen.

Hallitusohjelmassa listatut veromuutokset siirtävät verotuksen painopistettä lievästi työn tekemisen verottamisesta kulutuksen ja haittojen verottamisen suuntaan. Ansiotulojen verotus kevenee hieman ja toisaalta valmisteveroja korotetaan maltillisesti.

Yleislinja on Lehtisen mielestä oikea. Ansiotulojen verotuksen nyt päätetyn kevennysten selvä painottaminen pieniin tuloihin on kuitenkin askel väärään suuntaan. Työntekoa, osaamisen kartuttamista, tuottavuuden lisäämistä ja uralla etenemistä pitäisi kannustaa nykyistä paremmin kaikilla tulotasoilla.

”Ansiotulojen verotuksen jo nyt ankaran progression jyrkentäminen entisestään on kauneusvirhe hallitusohjelman verolinjauksissa.”

Hallitus lupaa ehdollisesti tulla vastaan myönteisiä työmarkkinaratkaisuja mittavalla miljardin euron kevennyksellä kaikissa tuloluokissa, pieni- ja keskituloisia painottaen.

”Työmarkkinoille nyt tarjottu veroporkkana on merkittävä mahdollisuus parantaa nettoansioiden ostovoimaa palkkamaltin oloissa. Toivottavasti veroporkkana myös käytetään vaalikauden aikana.”

”Miljardin euron lisäkevennys on syytä toteuttaa mahdollisimman tasaisesti kautta linjan, kaikissa tuloluokissa. Näin lisätään laajapohjaisesti ostovoimaa ja edistetään myös parhaiten kattavaa palkkamalttia”, katsoo Lehtinen.

Pääomatulojen verotuksen ja yritysverotuksen ratkaisut ovat kokonaisuutena yllätyksettömiä. Verokantoja ei muuteta ja muun muassa pienten osinkojen verovapautta selvitetään.

”Ennakoitavuus on pääoma- ja yritysverotuksessa erityisen tärkeää, joten maltillinen eteneminen edellisen vaalikauden lukuisien tempoilevien muutosten jälkeen on paikallaan”, arvioi Lehtinen.

Asuntolainojen korkovähennystä uusi hallitus leikkaa hieman aiempaa nopeammassa tahdissa. Asuntolainojen korkovähennyksen merkitys on juuri nyt poikkeuksellisen alhaisten korkojen aikana rajallinen, mutta tilanne voi tulevaisuudessa korkojen jälleen noustessa muuttua.

”Asuntolainat otetaan jopa vuosikymmeniksi, joten asuntosäästäjien on voitava kohtuullisesti luottaa pelisääntöjen jatkuvuuteen. Hallituksen nyt linjaamaa varovaisempi eteneminen asuntolainojen korkovähennyksen muuttamisessa olisi siksi ollut paikallaan.”

Auton hankintaan kohdistuvan autoveron alentaminen ja painopisteen siirtäminen vuosittaisen ajoneuvoveron suuntaan edistää osaltaan iäkkään autokannan uudistumista.

”Autokannan uudistuminen on ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi tärkeää. Siksi hallituksen kaavailema auton hankintaan kohdistuvan autoveron alentaminen on perusteltua.”

Veronkiristyksistä suuri osa suunnataan nyt valmisteveroihin, mikä on Lehtisen mielestä oikea painotus. Esimerkiksi tupakan veronkorotuksilta voi välttyä käyttämällä vähemmän tätä terveydelle haitallista tuotetta.

”On parempi verottaa haittoja kuin hyödyllisiä asioita, kuten työntekoa.”

Hallitusohjelman suurin veropoliittinen kysymysmerkki liittyy valmisteilla olevaan sote-uudistukseen. Jatkovalmistelun pohjaksi on valittu niin kutsuttu maakuntamalli, mutta on toistaiseksi epäselvää tullaanko tässä yhteydessä päättämään myös niin kutsutusta maakuntaverosta.

”Uusien itsehallinnollisten maakuntatason verottajien lisääminen kaikkien nykyisten rinnalle uhkaisi kiristää ajan myötä kokonaisveroastetta, eikä siihen suuntaan ole syytä liikkua.”

”Sote-uudistuksen tärkeä tavoite pitää olla kustannuspaineiden purkaminen toimintaa tehostamalla ja järkeistämällä, ei verotusta kiristämällä. Jotta tämä varmistetaan, ei uusille maakunnallisille valtuustoille tule antaa itsenäistä verotusoikeutta”, katsoo Lehtinen.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

 

Hallitusohjelman veromuutoksia

Esimerkkejä ansiotulon verotuksesta (.pdf)

Esimerkkejä hallitusohjelman kulutusveromuutosten vaikutuksista (.pdf)

Esimerkkejä asuntolainan korkovähennyksestä (.pdf)

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.