Veronmaksajien vuosikokous: Uusi suunta talous- ja veropolitiikkaan

05.05.2015  |  Vuosi 2015

Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous vaatii hallitusneuvottelijoilta talous- ja veropolitiikan suunnan määrätietoista uudistamista, jotta Suomi saadaan sitkeän taantuman jälkeen palautettua takaisin kasvun tielle. Tämä edellyttää kolmea tärkeää suunnanmuutosta:

”Ensimmäiseksi verotuksen tason yleinen kiristäminen on lopetettava ja veroaste on asteittain taitettava laskuun. Kokonaisveroaste nousi päättyneellä vaalikaudella tuntuvasti. Kotimainen kysyntä heikkeni ja kansantalous supistui. Julkista taloutta ei onnistuttu massiivisista veronkiristyksistä huolimatta tasapainottamaan. Tämä linja johtaa umpikujaan, siksi tarvitaan veropolitiikan täyskäännös”, vuosikokouksen julkilausumassa todetaan.

”Toiseksi ansiotulojen verotusta on kevennettävä kautta linjan. Ansiotulojen verotuksen laajapohjainen keventäminen on paras tapa kannustaa työntekoa, ahkeruutta, yrittämistä, osaamisen kartuttamista ja uralla etenemistä. Se on myös avain ostovoiman ja yksityisen kulutuskysynnän kohenemiseen hyvin maltillisten palkkaratkaisujen oloissa. Eläkkeiden verotus on pidettävä korkeintaan palkkaverojen tasolla ja eläketulojen lisäverosta on syytä luopua.”

”Kolmanneksi julkiset menot on asteittain sopeutettava pitkittyneen taantuman jäljiltä heikentyneeseen kansantalouden kantokykyyn. Paras tapa ratkoa tätä ongelmaa on kansantalouden palauttaminen kasvun tielle. Tarvittava julkisen talouden lisäsopeutus on jatkossa tehtävä menosäästöillä, ei enää verotusta lisää kiristämällä”, vuosikokous korostaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus (sote) on alkaneen vaalikauden tärkein rakenneuudistus. Se on myös merkittävä verouudistus. Valittavasta sote-mallista riippumatta uudistuksen perustavoitteena on oltava kustannuspaineiden purkaminen toimintaa tehostamalla ja järkeistämällä, ei verotusta kiristämällä.

Sote-mallien yhteydessä on nostettu esiin myös ajatus uuden itsenäisen maakuntatason verottajan lisäämisestä nykyisten rinnalle. Tällöin olisi hyvin vaikeaa varmistaa, että kunnanvaltuustojen päättämien kunnallisverojen ja maakuntavaltuustojen päättämien maakuntaverojen yhteismäärä ei nousisi ajan myötä kohtuuttomasti nykyisiä kunnallisveroja korkeammaksi.

”Päättyneellä vaalikaudella veromuutosten lyhytjänteisyys ja poukkoilevuus oli erityinen ongelma. Jatkossa on erityisen tärkeää, että veropolitiikka on ennustettavaa, johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Tulevan hallituksen olisikin hyvä olla pidättyväinen maakuntaveron kaltaisten uusien verojen säätämisessä ja sen sijaan keskittyä kehittämään nykyistä verojärjestelmää kannustavammaksi ja kohtuullisemmaksi”, vuosikokous painottaa.

Veronmaksajain Keskusliitto on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 238 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous pidettiin 4.5.2015 Helsingissä.

Lisätiedot
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652

Vuosikokouksen julkilausuma kokonaisuudessaan (pdf) 

Katso myös
Veronmaksajien talous- ja veropolitiikan linjat vaalikaudelle 2015 - 2019

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.