Veronmaksajien Lehtinen hallituksen sote-linjauksesta: Verotus uhkaa kiristyä monissa kunnissa – maakuntaverosta luopuminen myönteistä

06.04.2016  |  Vuosi 2016

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen tuoreen sote-ratkaisun verolinjauksia osin ongelmallisina. Verotus uhkaa tulevaisuudessa kiristyä monissa kunnissa ratkaisun myötä.

- Valtion progressiivinen tuloverotus kiristyy tulevaisuudessa varmasti, kunnallisveron vastaava aleneminen on varsin epävarmaa, Lehtinen tiivistää näköpiirissä olevat veromuutokset.

- On melko huolestuttavaa, että yli puolet nykyisestä kunnallisverosta aiotaan hallituksen linjauksessa siirtää suoraan valtion progressiiviseen tuloverotukseen.

- Muutos lisännee progression kiristyspaineita tulevina vuosina, vaikka uudistuksen käyttöönottovaiheessa pyritäänkin neutraalisuuteen tuloluokittaisissa veromuutoksissa.

- Tämä massiivinen noin 12 miljardin euron veromuutos vaikuttaa tuleviin veronäkymiin merkittävällä tavalla. Siksi se on syytä valmistella erityisen huolellisesti.

Valtion sote-verotus on hallituksen linjauksen mukaan tarkoitus kerätä valtion progressiivista tuloveroasteikkoa ja tuloverotuksen vähennyksiä muokkaamalla. Tämä ratkaisu ei ole Lehtisen mielestä paras mahdollinen myöskään uudistuksen selkeyden, läpinäkyvyyden ja kustannusten hallinnan kannalta.

- Valtion rahoitukseen liittyvä pehmeän budjettirajoitteen ongelma on korostunut, kun sote-menoilla ei tule olemaan mitään eriytettyä verorahoitusta, johon menojen kasvupaineita voitaisiin jatkossa suhteuttaa.

- Sote-menojen kasvulle on tällaisessa mallissa luotava mahdollisimman vahvat yleiset budjettiraamit tiukoilla valtakunnallisilla menokehyksillä, joista myös pidetään yhtä tinkimättä kiinni.

- Haaste menojen kasvun hallinnalle on kuitenkin ilmeinen, kun rahoitus sote-palvelut järjestäville maakunnille tulee jatkossa valtionosuuksina yleisistä budjettivaroista.

Kunnittain tarkasteltuna erityisen suureksi haasteeksi sote-linjauksissa jää sen varmistaminen, että kenenkään palkkaverotus ei uudistuksen yhteydessä kiristy, kuten hallitus on linjannut.

Suurin riski verotuksen kiristymiselle on sellaisissa kunnissa, jotka tähän asti ovat tuottaneet sote-palvelut erityisen tehokkaasti, jolloin usein keskimääräistä suurempi osa kunnallisverosta käytetään nykyisin muihin palveluihin kuin soteen. Tällaisissa kunnissa tulee olemaan merkittäviä vaikeuksia alentaa kunnallisveroa yhtä paljon kuin valtion verotus kiristyy.

- Ympäri Suomea löytyy paljon sote-palvelut tehokkaasti tuottaneita kuntia, joissa sote-uudistus on näillä näkymin hyvin haastava kuntalaisten verorasituksen kasvun näkökulmasta.

Tähän ongelmaan voisi olla siirtymävaiheen ratkaisu kunnallisveroprosenttien kaavamainen alentaminen valtion tuloverojen kiristymistä vastaavasti. Hyvä kysymys kuitenkin on, kuinka kestävä tällainen ratkaisu tulee olemaan varsinkin tulevaisuudessa.

- Miten voidaan käytännössä varmistaa, että kaikki kunnat alentavat pysyvästi omaa kunnallisveroaan yhtä paljon kuin valtion verotus soten yhteydessä kiristyy?

- Tämän kiristysuhan kestävä torjuminen tulee edellyttämään muun muassa perusteellisia muutoksia kuntien valtionosuusjärjestelmään ja verotulojen tasaukseen. Silloinkin se on hyvin vaikea toteuttaa käytännössä, arvioi Lehtinen.

Myönteistä hallituksen sote-linjauksissa on, että uhka maakuntaveron käyttöönotosta näyttää olevan nyt viimein väistymässä.

- Tärkeää on, että uutta itsenäistä maakuntatason verottajaa ei ole tässä uudistuksessa tulossa valtion ja kuntien väliin.

- Kaksi itsenäistä alueellista verottajaa olisi suurella todennäköisyydellä verottanut ankarammin kuin yksi. Siksi on hyvä, että kunnanvaltuustojen päättämien kunnallisverojen päälle ei ole nyt tulossa maakuntavaltuustojen päättämiä maakuntaveroja.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.