Budjettiehdotuksen vaikutukset: Keskituloisen verotus kevenee 0,5 %-yksikköä, ostovoima paranee 150 euroa

11.08.2016  |  Vuosi 2016

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus keventää palkansaajien verotusta selvästi vuonna 2017. Keskituloisen 3 305 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti alenee 0,5 prosenttiyksikköä 31,1 prosentista 30,6 prosenttiin. Keskituloisen nettopalkan ostovoima paranee puoli prosenttia. Tämä tarkoittaa keskituloisen palkansaajan ostovoiman kohentumista noin 150 eurolla ensi vuonna.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää budjettiehdotuksen linjauksia ansiotulojen verotuksessa kokonaisuutena myönteisinä.

- Budjettiehdotus keventää ansiotulojen verotusta jonkin verran enemmän, kuin aiempi näkymä oli. Kilpailukykysopimuksen tueksi annettava veroporkkana on siis hieman entistäkin ehompi.

- Vuonna 2017 on erityisen tärkeää ylläpitää palkansaajien ostovoimaa ja haurasta kotimaista kysyntää jatkuvan palkkamaltin oloissa. Budjettiehdotus vastaa tähän haasteeseen melko hyvin.

- Eläkkeensaajien ottaminen tasapuolisesti mukaan veronkevennyksiin on myös tärkeää eli tässäkin otetaan askel oikeaan suuntaan.

Näissä Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen ja työmarkkinoiden kilpailukykysopimuksen vero- ja maksumuutosten lisäksi huomioitu arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset veroihin ja ostovoimaan. Laskelmassa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 0,8 prosenttia ja hintatason 1,0 prosenttia vuonna 2017.

Budjettiehdotuksessa koko 415 miljoonan euron verovastaantulo keventää palkansaajien verotusta. Kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset sosiaalivakuutusmaksuihin eivät eri maksujen vähennysoikeudet huomioiden vaikuta kokonaisuutena kiristävästi. Lisäksi eläkkeensaajien verotusta kevennetään 100 miljoonalla eurolla ja pienituloisimmille suunnataan 30 miljoonan euron erityishuojennus.

Mikäli kilpailukykysopimuksen kattavuus nousee keskeneräisissä työmarkkinaneuvotteluissa vähintään 90 prosenttiin, palkansaajien verovastaantulo kasvaa vielä sadalla miljoonalla 515 miljoonaan euroon. Keskituloiselle tämä tietäisi noin 50 euron lisäkohennusta ensi vuoden ostovoimaan.

Kotitalousvähennyksen korvausprosentti nousee ehdotuksessa 45 prosentista 50 prosenttiin.

- Tämä on myönteinen muutos harmaata taloutta tehokkaasti purkavaan ja työllisyyttä edistävään kotitalousvähennykseen, Lehtinen kiittää.

Valmisteverot kiristyvät kokonaisuutena hieman vuonna 2017. Polttoaineveroja ja tupakkaveroa korotetaan, mutta toisaalta makeisverosta luovutaan. Haittaverojen kiristäminen on Lehtisen mielestä oikea painotus. Esimerkiksi tupakan veronkorotuksilta voi välttyä käyttämällä vähemmän tätä terveydelle haitallista tuotetta.

- On parempi verottaa haittoja kuin hyödyllisiä asioita, kuten työntekoa.


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Palkansaajan verot ja ostovoima 2016 - 2017 eri tulotasoilla (pdf)
Palkansaajan tuloveroprosentti 1991 - 2017 sekä ansiotason ja ostovoiman muutokset 2000 - 2017 (pdf)
Arvioita kulutusveromuutosten vaikutuksista 2017 (pdf)
Esimerkkejä asuntolainan korkovähennyksen muutoksesta (pdf)

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.