Veronmaksajat budjettiriihestä: Päivähoitomaksuissa hyvä ratkaisu; palkkavero kevenee 0,6 %-yksikköä

01.09.2016  |  Vuosi 2016

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää myönteisenä hallituksen päätöstä luopua päivähoitomaksujen rajusta korottamisesta työssäkäyviin vanhempiin tähdätyllä mallilla.

- Työnteon kannustimia rajusti heikentävä päivähoitomaksujen korotus olisi ollut selvässä ristiriidassa hallituksen työllisyystavoitteiden kanssa. Äitien patisteleminen maksukorotuksilla pois työelämästä ei olisi todellakaan auttanut nostamaan työllisyysastetta.

- Hyvä, että hallituksessa nyt järki voitti ja työssäkäyvien vanhempien päivähoitomaksuja ei korotetakaan.

Budjettiriihen verolinjaukset keventävät palkansaajien verotusta vuonna 2017. Keskituloisen 3 305 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti alenee 0,6 prosenttiyksikköä 31,1 prosentista 30,5 prosenttiin. Keskituloisen nettopalkan ostovoima paranee 0,7 prosenttia. Tämä tarkoittaa keskituloisen palkansaajan ostovoiman kohentumista noin 200 eurolla ensi vuonna.

Lehtinen pitää budjettiriihen linjauksia ansiotulojen verotuksessa kokonaisuutena myönteisinä.

- Vuonna 2017 on erityisen tärkeää ylläpitää palkansaajien ostovoimaa ja haurasta kotimaista kysyntää jatkuvan palkkamaltin oloissa. Hallituksen verolinjaus vastaa tähän haasteeseen aika hyvin.

- Eläkkeensaajien ottaminen tasapuolisesti mukaan veronkevennyksiin on myös tärkeää eli tässäkin otetaan askel oikeaan suuntaan.

Näissä Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on hallituksen budjettiriihen verolinjauksen ja työmarkkinoiden kilpailukykysopimuksen vero- ja maksumuutosten lisäksi huomioitu arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset veroihin ja ostovoimaan. Laskelmassa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 0,8 prosenttia ja hintatason 1,0 prosenttia vuonna 2017.

Positiivista on myös kotitalousvähennyksen korvausprosentin nouseminen 45 prosentista 50 prosenttiin.

-Tämä on myönteinen muutos harmaata taloutta tehokkaasti purkavaan ja työllisyyttä edistävään kotitalousvähennykseen, Lehtinen kiittää.

Kiinteistöveroissa otetaan sen sijaan askel väärään suuntaan. Hallituksen päätös korottaa kiinteistöveron alarajoja ei ole Lehtisen mielestä onnistunut ratkaisu.

- Kiinteistöveron tulisi olla aidosti kunnallinen vero. Alarajojen nosto pakottaa kiinteistöveron korotuksiin kuitenkin myös sellaiset kunnat, joilla ei ole siihen sen paremmin tarvetta kuin haluakaan.

- Kiinteistöveron alarajojen korottaminen on tarpeetonta. Kaikilla kunnillahan on jo tähänkin asti ollut vapaus omin päätöksin korottaa kiinteistöveronsa lain sallimiin ylärajoihin asti, muistuttaa Lehtinen.

Perintö- ja lahjaverotusta huojennetaan ensi vuonna. Muutokset ovat Lehtisen mielestä pääosin positiivisia.

- Asteikkojen huojentaminen on oikea tapa purkaa edellisen vaalikauden kiristyksiä perintö- ja lahjaverotuksessa.

- Lesken ja alaikäisen lapsen perintöverotuksessa saamien vähennysten tuntuva korottaminen on myös oikein ja vähentää henkivakuutuskorvausten verollepanosta aiheutuvia ongelmia.

Palkansaajan verot ja ostovoima 2016 - 2017 (pdf)

Palkansaajan tuloveroprosentti 1991 - 2017 sekä ansiotason ja ostovoiman muutokset 2000 - 2017 (pdf)

Arvioita kulutusveromuutosten vaikutuksista 2017 (pdf)

Esimerkkejä asuntolainan korkovähennyksen muutoksesta (pdf)

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.