Veronmaksajien Lehtinen: Hallituksen työllisyystavoitteen uskottavuus pelissä – päivähoitomaksujen ”triplaprogressiota” ei saa kiristää

23.08.2016  |  Vuosi 2016

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää outona sitkeää spekulointia päivähoitomaksujen rajusta korottamisesta kelvottomalla työssäkäyviin vanhempiin tähdätyllä mallilla.

- Täysin kohtuuton ja työnteon kannustimia rajusti heikentävä päivähoitomaksujen korotusesitys on jo laitettu aiheellisesti jäihin eduskunnassa.

- Luulisi, että tämä ilmeisen epäonnistunut korotusmalli olisi nyt myös hallituksen helppo yhteistuumin budjettiriihessä perua.

Valtiontaloudella päivähoitomaksujen korottamista ei voi perustella, sillä siitä ei kertyisi valtiolle mitään lisätuloa tai koituisi menosäästöjä. Päivähoitomaksut menevät kunnille, eivätkä ne vaikuta kuntien saamien valtionosuuksien määrään.

- Kuka alkuperäistä päivähoitomaksujen korotusmallia ylipäätään kannattaa? Aika kummallista olisi ajaa eteenpäin korotusta, jolle ei ole löytynyt asiallista tukea miltään suunnalta.

Hallitusohjelmassa on esitetty varsin kunnianhimoinen tavoite työllisyysasteen nostamisesta 72 prosenttiin. Käytännön politiikkatoimien tulisi tukea tätä tavoitetta, eikä ainakaan toimia sitä vastaan.

- Hallituksen juhlapuheissa toisteleman työllisyystavoitteen uskottavuus on vähäinen, mikäli käytännössä toteutetaan työssäkäyviin vanhempiin täsmäsuunnattujen maksukiristysten kaltaisia toimia.

- Äitien patisteleminen esitetyillä maksukorotuksilla pois työelämästä ei auttaisi nostamaan työllisyysastetta, vaan vaikuttaisi päinvastaisesti.

Työnteon kannustimien parantaminen edellyttää sitä, että palvelumaksuissa ei lähtökohtaisesti sovelleta verotuksen ja sosiaaliturvan kanssa päällekkäistä tulosidonnaisuutta. Päivähoitomaksujen tuloharkinnan lisääminen entisestään on siksi väärä suunta maksupolitiikassa.

- Päivähoidon asiakkaat osallistuvat jo kunnallisveron kautta tuloharkintaisesti käyttämänsä palvelun kustantamiseen, muistuttaa Lehtinen.

- Maksukykyä tasataan verotuksen ja tulonsiirtojen kautta, ei palvelumaksuilla. Näinhän on yleensä jo nyt, tulosidonnainen päivähoitomaksu on käytännössä ainoa aktiiviväestöä koskeva poikkeus pääsäännöstä.

- Jo nykyinenkin päivähoitomaksujen tulosidonnaisuus tulee siis perusteettomana "triplaprogressiona" tulonsiirtojen ja progressiivisen tuloverotuksen päälle. Tästä kolminkertaisesta progressiosta aiheutuu aina kannustinongelmia pienten lasten vanhemmille.

Päivähoitomaksunkin pitäisi ideaalitilanteessa olla tavallinen palvelumaksu, jonka taso olisi kaikille kohtuullinen. Tähän suuntaan voitaisiin pidemmällä aikavälillä edetä alentamalla asteittain nykyisen voimakkaan tuloharkintaisen päivähoitomaksun tasoa.

- Lyhyellä aikavälillä päivähoitomaksuja ei liene mahdollista alentaa riittävästi kannustinongelmien tehokkaaksi purkamiseksi. Tärkeintä on kuitenkin olla pahentamatta tilannetta enää entisestään, katsoo Lehtinen.

Päivähoitomaksujen muutoksia hallituksen alkuperäisessä esityksessä kuvaavat taulukot (pdf)

Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.