Veromalttia ja palkkamalttia

12.08.2013  |  Vuosi 2013

Näinä aikoina suomalaisten kriisitietoisuutta herätellään kaikilla rintamilla.

Valtiovarainministeri ilmoitti budjettiehdotustaan julkistaessaan hallituksen hakevan pikaisesti uusia rakenneuudistuksia ja huomautti, että aika mennyt ei enää palaa.

Pääministeri palasi kesälomaltaan ja korosti hänkin rakenneuudistusten tarvetta sekä elvytysvaran olemattomuutta.

Presidentti muistutti Suomessa elettävän joka vuosi velkavetoisesti ja yli varojen.

Elinkeinoelämä valittaa olematonta palkankorotusvaraa ja heikentyneen kilpailukyvyn jo aiheuttamia tuhoja.

Viesti on varmasti mennyt perille. Nyt on elettävä suu säkkiä myöden, eikä ole suurten vaatimusten aika.

Maltti on päivän sana.

Palkkamalttia korostavat kaikki työntekijäpuolta myöten. Keskustelua käydään lähinnä siitä, tehdäänkö maltillinen vai äärimaltillinen palkkaratkaisu, ja päätetäänkö siitä keskitetysti vai liittokohtaisesti.

* * *

Toistaiseksi vähemmälle huomiolle on jäänyt, että onnistuneen kokonaisuuden rakentamiseksi palkkamaltin rinnalle tarvitaan myös veromalttia.

Hallituksen on syytä osoittaa veromalttia tekemällä normaalit ansio- ja hintakehitystä vastaavat tarkistukset tuloveroperusteisiin.

Indeksitarkistus veroperusteisiin ei ole mikään veronkevennys, vaan sillä ainoastaan estetään verotuksen kiristyminen yleisen ansioiden ja hintojen kohoamisen myötä.

Tällainen indeksitarkistushan hallituksen tulisi joka tapauksessa vuosittain tehdä, ellei se sitten halua tieten tahtoen kiristää työn verotusta. Juuri tällainen tilanne on nyt, kun hallitus on kehysriihessään uhannut jättää indeksitarkistukset myös vuonna 2014 väliin.

Nykyinen pitkittynyt taantuma olisi pahin mahdollinen aika kiristää ansiotulojen verotusta.

Veromaltti ei ole kuitenkaan pelkästään hallituksen vastuulla.

Myös työmarkkinajärjestöillä on mahdollisuus osoittaa veromalttia, sillä käytännössä ne päättävät työeläkemaksujen tasosta. Työeläkemaksut uhkaavat nousta ensi vuonna selvästi, mutta työmarkkinajärjestöt voivat neuvotteluissaan päättää toisin.

Veromalttia osoittamalla hallitus ja työmarkkinajärjestöt voivat halutessaan yhteistuumin purkaa ansiotulojen verotusta ensi vuonna uhkaavan kiristymisen ja samalla pysäyttää palkansaajan nettoansioiden ostovoiman jatkuvan alenemisen.

* * *

Kaikesta asianmukaisesta kriisitietoisuudesta huolimatta on hyvä myös muistaa, että jokainen taantuma päättyy joskus. Niin tämäkin.

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen ratkaisuilla vaikutetaan merkittävästi siihen, kuinka pitkä ja syvä ajankohtaisesta taantumasta lopulta tulee.

Paluu talouskasvun tielle on myös avain julkisen talouden saattamisessa vähitellen kestävämmälle tolalle.

Veromaltin ja palkkamaltin suotuisa yhdistelmä on selvästi toivottavampi tapa edetä kuin nyt pahimmillaan häämöttävä jatkuvien veronkiristysten, alenevan ostovoiman ja hiipuvan kansantalouden kierre.

Teemu Lehtinen, toimitusjohtaja
Veronmaksajain Keskusliitto

Kolumni julkaistiin Taloustaito-lehdessä 14.8.2013. 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.