Suomen ja Espanjan verosopimus eduskuntaan

11.02.2016  |  Uutiset

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen Espanjan kanssa joulukuussa 2015 tehdyn verosopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä. 

Nykyisen sopimuksen mukaan Suomi voi verottaa vain julkisesta palveluksesta Suomesta saatua eläkettä, kun se maksetaan Espanjassa asuvalle henkilölle. Uuden sopimuksen myötä Suomi saa ryhtyä verottamaan myös Suomesta Espanjaan maksettavia yksityissektorin eläkkeitä.

Eläkkeen ”tuplaverotuksen” poistaa poikkeuksellisesti lähdevaltio: Espanjassa asuvalle henkilölle Suomesta maksettavasta eläkkeestä menevästä Suomen verosta vähennetään eläkkeestä Espanjassa maksettu vero. Sopimukseen on kirjattu kolmen vuoden siirtymäaika. 

Soveltaminen vaatii, että asuinvaltio (eli Suomen kannalta katsottuna siis Espanja) verottaa eläkettä. Jos niin ei tapahdu, uutta sopimusta aletaan soveltaa ilman siirtymäaikaa, ja Suomi voi silloin verottaa eläkettä heti sopimuksen soveltamisen alkaessa.

Sopimus muuttaa myös Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotusta, joten Suomi voi alkaa verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoistaan. Kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa käytetty menetelmä muuttuu vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmään Suomen nykyisen verosopimuspolitiikan mukaisesti.

Sopimuksen voimaantulo edellyttää sopimuksen hyväksymistä myös Espanjan parlamentissa.

Valtiovarainministeri Alexander Stubb kertoi maanantaina Helsingissä järjestetyssä tapahtumassa , että Suomi neuvottelee parhaillaan vastaavista muutoksista Suomen ja Portugalin väliseen verosopimukseen. 

Minna Petäinen

Suomen ja Espanjan välinen verosopimus (pdf)

Tulosta