Hallitus esittää: Useita osakesäästötilejä avanneelle ei veronkorotusta, jos varoja on vain yhdellä tilillä

05.11.2021  |  Uutiset

Hallitus esittää lakimuutosta, jonka mukaan useita osakesäästötilejä avanneelle ei enää määrätä veronkorotusta, jos varoja on vain yhdellä tilillä. Veronkorotusta voidaan myös alentaa. Muutosta sovelletaan jo vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 

Veronkorotusta ei määrätä, jos henkilöllä on ollut erehdyksen takia verovuonna useampia osakesäästötilejä, mutta rahaa on ollut vain yhdellä osakesäästötilillä tai jos niille ei ole siirretty lainkaan varoja. Esityksessä todetaan, ettei tilien avaaja tällöin hyödy mitenkään useamman osakesäätötilin avaamisesta. 

Esityksen mukaan veronkorotusta voidaan alentaa, jos se olisi kohtuuttoman suuri osakesäästötileillä verovuonna olleisiin varoihin verrattuna. Veronkorotuksen alentaminen tai määräämättä jättäminen on mahdollista myös pätevän syyn tai muun erityisen syyn takia.

Lakimuutos on tulossa voimaan vuoden 2022 alusta. Sitä sovelletaan jo vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 

Laki sallii sijoittajalle vain yhden osakesäästötilin kerrallaan. Jos tilejä on useampi, seurauksena on rankka veronkorotus: 10 euroa jokaista tiliä ja jokaista päivää kohti. Sanktion tarkoituksena on estää osakesäästötilin 50 000 euron talletuskaton kiertäminen avaamalla useampia osakesäästötilejä. 

Vuoden 2020 verotusta toimittaessa kävi ilmi, että noin 200 henkilöllä on ollut samaan aikaan avoinna useampi kuin yksi osakesäästötili, mutta varoja ei välttämättä ole ollut kuin yhdellä tilillä.

Joissakin tilanteissa veronkorotuksia on määrätty useita tuhansia euroja, vaikka useasta tilistä ei ole saatu verotuksellista hyötyä. 

Verovuoden 2020 veronkorotuksesta voi hakea vapautusta Omaverossa tai lomakkeella 7302. Verohallinto on ilmoittanut lähettäneensä vapautuksen hakemisesta kirjallisen toimintaohjeen niille sijoittajille, joiden toisella osakesäästötilillä ”ei ole ollut toimintaa”.

OSAKESÄÄSTÖTILI! Sijoittajat ovat voineet avata osakesäästötilejä vuoden 2020 alusta alkaen. Osakesäästötilin sisällä voi ostaa ja myydä pörssiosakkeita niin, ettei yksittäisistä myynneistä tarvitse maksaa veroa. Myöskään osinkoja ja korkotuloja ei veroteta vielä siinä vaiheessa, kun ne tulevat osakesäästötilille. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta silloin, kun sieltä nostetaan rahaa. 

Minna Petäinen

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.