Ilmastopolitikka lisää verotuksen muutospaineita

26.04.2019  |  Uutiset

Kaikkien kasvihuonekaasupäästöjen yhdenmukainen vero ohjaisi vähentämään päästöjä mahdollisimman edullisesti. Näin arvioidaan perjantaina julkaistussa verotuksen muutospaineita luotaavassa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) raportissa.

Kasvihuonekaasupäästöjen verotus yhdenmukaiseksi

Mahdollisimman yhdenmukainen vero kaikille kasvihuonekaasupäästöille ohjaa vähentämään päästöjä siellä, missä se on edullisinta. Tämä auttaisi kansalaisia ja yrityksiä etsimään itse mahdollisimman edullisia tapoja vähentää päästöjä.  

"Fossiilisten polttoaineiden verotuksen tulisi olla nykyistä johdonmukaisempaa. ", Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen sanoo. 

"Aloitetaan kiristämällä fossiilisten polttoaineiden verotusta siellä, missä niitä nyt verotetaan vähiten."

Esimerkkejä ovat öljylämmitys, työkoneiden polttoaineet, maatalouden käyttämä energia sekä turpeen verotus.

Mahdollisiin kielteisiin tulonjakovaikutuksiin olisi selvityksen mukaan parempi reagoida suorilla tulonsiirroilla tai tuloverotuksen progressiota muuttamalla kuin keventämällä ilmastopäästöjen verotusta. 

Ilmastopolitiikkaan liittyvät ympäristöverot eivät ratkaise ikääntymisen aiheuttamaa kestävyysvajetta. Tavoitteena on, että ilmastopäästöt supistuvat nopeasti. "Samalla myös veropohja kutistuu", Niku Määttänen sanoo.

Robottivero ei suojaa suomalaisia työntekijöitä kilpailulta ulkomaisia robotteja vastaan

Raportin mukaan Suomen ei kannata yrittää jarruttaa työvoimaa korvaavien teknologioiden käyttöönottoa robottiverolla, sillä se heikentäisi suomalaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Kotimainen robottivero ei suojaa suomalaisia työntekijöitä kilpailulta ulkomaisia robotteja vastaan. 

Teollisuusrobottien käyttöönoton vaikutusta palkkoihin ja työllisyyteen koskevien tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että robottien käyttöönotto nostaa työn tuottavuutta mutta saattaa samalla vähentää työllisyyttä.

Monissa mallitarkasteluissa robotisaatio vaikuttaa myös palkkaeroihin. Tällöin robottien oletetaan yleensä korvaavan vain suhteellisen vähän koulutettua työvoimaa. Samalla robotisaatio helposti kasvattaa korkeasti koulutetun työvoiman tuottavuutta ja palkkoja.

Yhteisöverolle minimi? 

Globalisaation vuoksi yhteisöveroasteiden oletetaan edelleen alenevan. Laskun pysäyttäminen edellyttäisi kuitenkin maiden välistä verokoordinaatiota.

Yksi tapa olisi asettaa yhteisöverolle minimitaso. Raportin mukaan vielä tehokkaampi tapa rajoittaa yhteisöverokilpailua olisi siirtyä kohdevaltioverotukseen: verotulot jaettaisiin maiden välillä sen perusteella, missä yritysten tuotteet kulutetaan. 

Yhteisöverokannat OECD-maissa vuosina 1985–2017

 Yhteisöverokannat OECD-maissa vuosina 1985–2017. Lähde: OECD

 

Raportissa käsitellään verotuksen muutospaineita myös globalisaation, väestön ikääntymisen, tekoälyn ja digitaalisaation sekä alustatalouden yleistymisen näkökulmista. 

"Tarkastelemme muutoksia, joista on jo havaintoja. Lähtökohtana on nykyinen verojärjestelmä."

TUTUSTU Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuus -raporttiin valtioneuvoston Tieto käyttöön -sivustolla.  

Minna Petäinen

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.