Kansallisen tulorekisterin ohjelmistojen valmistelu alkaa

13.6.2017  |  Uutiset

Palkkahallinnon ohjelmistoja kehittävät yritykset alkavat valmistella omia ohjelmistojaan tulorekisterin käyttöönottoa varten. Tulorekisterin palkkatietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyvät rajapintakuvaukset on nyt julkaistu. 

Kansallinen tulorekisteri (katre) otetaan käyttöön vaiheittain: vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot ja vuodesta 2020 lähtien etuus- ja eläketiedot.

Tulorekisterin tavoitteena on digitalisoida palkkatiedot tiedon käyttäjien hyödynnettäviksi. Palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2019 lähtien, jolloin niitä alkavat käyttää Kela, työeläkelaitokset ja ETK, Työttömyysvakuutusrahasto ja Verohallinto. 

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja vain yhden kerran. Tavoitteena on yhtenäistää ilmoituskäytäntöjä, automatisoida ilmoittamisprosesseja ja vähentää päällekkäistä ilmoittamista. Tulorekisteri sujuvoittaa työnantajien hallinnollista taakkaa ja kansalaisten viranomaisasiointia. 

Verohallinnon mukaan tulorekisterin rajapintapalveluiden testaus alkaa 1.3.2018, jolloin palkkahallinnon järjestelmätoimittajat voivat testata rajapintojen toimivuutta testausympäristössä. 

Lisätietoa Tulorekisteristä

Lue myös Antti Marttisen blogi: Avaako tulorekisteri portin perustuloon?

Minna Petäinen

Tulosta